Nezřídka k nám volají starostlivé matky, protože jejich dcery mají nepravidelné cykly. Často vyhledá taková matka s dcerou lékaře a dostane se jim obvyklého doporučení, aby dcera brala na „regulaci cyklu“ hormonální pilulku. Také dostáváme početné telefonáty od žen, které prožívají cyklické nepravidelnosti v přechodu a mají starost, zda je to normální. Dospívající dívky a ženy v přechodu mají mnoho společného přesto, že představují různé věkové skupiny a stavy plodnosti. Podívejme se, co se v těchto obdobích děje, abychom mohli posoudit, co je „normální“ jak v prvních letech po menarche (první menstruace), tak v přechodu, v letech předcházejících úplnému zastavení cyklů.
     V době menarche má každá mladá žena ve vaječnících definitivní množství nedozrálých folikulů obsahujících vajíčka. Když začne nový cyklus, několik folikulů nastoupí proces dozrávání, ale většinou jen jeden z nich dosáhne zralosti a praskne stěnou vaječníku při ovulaci. Zbývající folikuly, které začaly dozrávat ve stejném cyklu, ale ještě nevypustily vajíčko, podstoupí po ovulaci proces zvaný folikulární atrezie. To je degenerace a zánik vaječníkového folikulu před dosažením zralosti a vypuštěním vajíčka. S postupujícími lety mnoho dalších folikulů dozraje k ovulaci nebo zanikne v procesu atrezie. Na konci plodných let ženy zbývá již jen málo folikulů, což celkově snižuje její plodnost.
    Klíčovou roli v procesu zrání folikulů hraje folikulostimulační hormon (FSH). Podvěsek mozkový signalizuje tímto hormonem vaječníku, aby zahájil proces dozrávání několika folikulů. V prvních plodných letech může trvat delší dobu, než se vaječníky plně „probudí“ a proces se zreguluje. S přibližující se menopauzou, když pak zbývá jen málo folikulů, je reakce vaječníků na FSH pomalejší nebo příležitostně nereagují vůbec. Podvěsek mozkový to interpretuje jako známku, že je potřeba zvýšit sekreci FSH. Tak je produkováno stále více FSH „v naději“, že přece dojde k ovulaci, což se ale stává v letech ubývající plodnosti jen zřídka a nakonec už vůbec ne. Výsledkem je trvale vysoká hladina FSH při dosažení menopauzy.

Co je normální?
     Když děvčata dosáhnou puberty a začnou menstruovat, je běžné, že mívají krvácení ve velmi nepravidelných intervalech. Může to být každé dva nebo tři týdny nebo i víc než tři měsíce. Samotné krvácení může být různě dlouhé a silné. Když mladá žena zaznamenává příznaky své plodnosti, může pozorovat krátké luteální fáze nebo také výjimečně se vyskytující dlouhou luteální fázi.
    Hormonální souhra v době přechodu působí podobné nepravidelnosti cyklů. Délka cyklů může být kratší nebo delší než obvykle a také menstruace může být delší nebo kratší a charakterizovaná těžším nebo lehčím krvácením. Další pro tuto dobu „normální“ charakteristikou mohou být kratší nebo delší luteální fáze, a teplotní křivky, které nedosahují obvyklé výšky nebo potřebují k dosažení horní hladiny více dní. V hlenovém příznaku je pak možné skoro všechno – může se vyvíjet úplně normálně jako v plodných letech, ale může také docela zmizet nebo se vyskytovat v různě dlouhých epizodách, může být trvalý po několik týdnů atd. Obvykle se množství i kvalita hlenu snižuje.
    Všechny tyto příznaky jsou charakteristické pro tato hormonálně nestálá období. Ženy, které v těchto letech vedou o své plodnosti záznamy, budou nejspíš pozorovat různé „neobvyklé“ jevy, které však nejsou neobvyklé pro tato životní období. Podívejme se např. na dvě zde uvedené tabulky.

Záznam č. 1 je od mladé ženy (21 let), která nebyla sexuálně aktivní.
157.2.1

Záznam č. 2 je od ženy v přechodu (52 let), která nebyla těhotná. Ta mladá žena věděla, že nemůže být těhotná, ale takto prodloužená luteální fáze může vzbudit značné obavy u staršího sexuálně aktivního páru, který se snaží předcházet početí.

157.2.2
     Oba záznamy mohou být příkladem nezvyklého jevu, který je v odborné literatuře označován jako luteinizovaný neprasklý folikul (LUF), zrající folikul, který začíná vylučovat malé množství progesteronu, aniž by vypudil vajíčko. V důsledku toho žena obvykle pozoruje méně výrazný, ale trvalý vzestup teploty, který někdy trvá déle než normální luteální fáze. CCLI dostala i další záznamy, na kterých jsou luteální fáze od 16 do 28 dnů. Na předložených záznamech vidíte luteální fáze 21 a 27 dnů.
     To jsou skutečně neobvyklé jevy, ale neobvyklé se stane „normálním“ v dobách začínající a odcházející plodnosti. Na začátku plodných let ženy stimuluje podvěsek mozkový vaječníky způsobem, na který reagují postupným „uváděním do provozu“ v přípravě na mnoho dalších let. Zatímco v posledních letech před menopauzou reagují vaječníky pomalu nebo vůbec ne a tak postupně ukončují svou činnost. Vnější známky těchto pochodů však mohou být nápadně podobné.
     Žena, která rozumí svému tělu, je zkušená v pozorování své plodnosti a chápe zvláštnosti, k nimž může dojít, se nemusí bát ani přicházející ani odcházející plodnosti. [V nejistotě konzultujte učitele LPP, nebo přímo ústředí.]

Vicki Braunová z americké organizace CCLI

[Family Foundations, roč. 34, č. 1, červenec–srpen 2007, s. 30n. V českém překladu poprvé: Noviny z rodiny LPP, č. 73, listopad 2007, s. 3–5]