Používame cookies. +

Keď sme mali nedávno v Rodinkove Víkend s LPP, hovorili sme aj svoje skúsenosti zo života s STM. Spomenula som si aj na našu, keď som raz chce-la manžela „povzbudiť“ v zvládaní nárokov, ktoré STM so sebou prináša, slovami: „Buď chlap!“ – Na čo mi on odpovedal: „Veď práveže som!“

Iný pár spomenul, ako žena v podobnej situácii poľutovala manžela, aby ukázala, ako s ním cíti: „Ty môj chudáčik...“ A on zareagoval: „No prepáč, ja nie som žiadny chudáčik, ja som hrdina!“

A tak sa mi to spojilo – Chlap, hrdina... a v mysli spontánne naskočilo: dub,stroj...

Aktuálne prežívame Pôstne obdobie. Skvelá príležitosť na ovládanie sa, zriekanie, pokánie. Ja viem, že slovo pokánie, askéza, obeta nám neznie prí-jemne. Ani zdržanlivosť nás neláka. V podstate, ako hovorí Christopher West, antikoncepcia nie je predovšetkým prostriedkom na predchádzanie alebo zabránenie tehotenstva. Spoľahlivý prostriedok – abstinencia – tu stále je. Antikoncepcia a antikoncepčné správanie je tu na to, aby sa človek vyhol tej nepríjemnej zdržanlivosti. A keďže prirodzené metódy sú pri predchádzaní tehotenstvu metódami periodickej zdržanlivosti, nijako sa nezbavíme každodennej výzvy ovládať sa.

Muži, buďte chlapi, buďte hrdinovia! Chlap a hrdina sú vzory pre „životné“ podstatné mená – azda môžem skúsiť analogicky povedať, že pre živých ľudí je to výzva pestovať čnosť sily, ktorá sa kedysi nazývala aj zmužilosťou. Máme byť hrdinovia – tí neraz nenápadní hrdinovia všedných dní. A čo dub a stroj? Dub je pevný a neodíde, hoci sa doňho opiera vietor či búrka. A stroj – ak je v poriadku – tak spoľahlivo funguje a slúži.

Ale aby sa nezdalo, že je to výzva len pre mužov – aj ženy prispievajú k celej atmosfére, s akou sa potom manželia stavajú k PPR. Žena môže vo svojom mužovi vidieť hrdinu, chlapa, môže v ňom posilňovať to pevné, silné... a potom sa aj ona môže cítiť v bezpečí. A asi by nebolo dobré, keby doňho stále rýpala ako „do duba“ a on by sa tváril ako stroj, ktorého sa nič netýka.

Všetci máme byť silní. Nie z vlastnej sily a nie bez posily. Nech je pre nás aj toto Pôstne obdobie časom, v ktorom trpiaci a víťazný Kristus osvecuje náš rozum, upevňuje našu vôľu a posilňuje našu pamäť!

Mária Schindlerová