oslobodenie      Tento príspevok píšem na sviatok Panny Márie, Matky jednoty kresťanov. Žijem v denominačne zmiešanom kraji. Mnohé manželstvá sú tým poznačené, a s tým súvisí aj nejednota v manželskom intímnom živote.

     Aj z otázok, ktoré prichádzajú do našej poradne sexuálnej etiky, vidno, že práve manželská nejednota je zdrojom problémov a ťažkým krížom. Predsa manželia majú byť jedno – veď to aj chceli, to sľúbili, na to sa pripravovali...

     Kde sa teda stala chyba? Čo je zdrojom nejednoty? Prečo nefunguje cesta kompromisov?

     Ak ide o pravdu, tak nám nepomôže dohoda na kompromise. A je jedno, či je niekto katolík, evanjelik, pravoslávny alebo budhista... pravda platí bez rozdielu pre všetkých; tak ako platia zákony v prírode bez ohľadu na to, či ich poznáme a vieme popísať a vysvetliť.

     Je pochopiteľné, že ak majú dvaja na jednu skutočnosť rozdielny názor, tak nemôžu mať pravdu obaja. Buď ju má len jeden, alebo ani jeden.

     V náuke o manželstve – manželskej láske, manželskej vernosti, čistote, odovzdávaní života – sú zjavené a spoznané Božie pravdy; nie je to zbierka dohôd cirkevnej vrchnosti.

     A tak aj v malej domácej Cirkvi – v rodine – sme povolaní vytvárať jednotu. Viem, že ju naplno dosiahneme až vo večnosti, keď aj pravdu spoznáme v plnosti. A verím, že Bohu záleží na jednote v Cirkvi viac ako nám samým.

     S dojatím dnes myslím na tých, ktorí sú živým príkladom budovania jednoty tak vo svojom manželstve, ako aj v Cirkvi. 

     Na konferencii v Kroměříži sa manželia David a Michaela Prentisovi zdieľali so svojou cestou k PPR: bola to zároveň cesta budovania ich manželskej jednoty, vnímania Božieho volania. Bola to aj cesta do lona Katolíckej cirkvi z lásky k pravde. Iste to bola aj cesta bolesti z nepochopenia tých, ktorí ešte nedokázali prijať a pochopiť ich dôvody. A zároveň dnes, po rokoch, vidno aj ovocie prijatia pravdy: Liga pár páru by asi dnes neexistovala v Česku ani Slovensku, alebo aspoň nie v tejto podobe. Ak by niekto chcel vedieť viac, odporúčam vrátiť sa k ich príspevku z októbrovej konferencie v Kroměříži.

     Pravda je ten oporný bod, ten maják, bez ktorého by sme boli v tme. Pravda nás vyslobodí. Vďaka Bohu! Vzdali sme sa antikoncepcie.

Mária Schindlerová