genderGenderová rovnosť sa na nás tlačí silou mocou. A to aj napriek nesúhlasu zo strany bežných ľudí, rozporom vo Výbore pre rodovú rovnosť, ale aj medzi feministkami samými.
 
Jedny ju chápu ako rovnosť príležitostí pre mužov a ženy (aspoň takto sa pri okrúhlych stoloch o nej verejne vyjadrujú), iné ako rovnosť rodových identít (doteraz sa presne nevyjadrili, koľko rodov existuje). Mimochodom, bolo by zaujímavé spýtať sa na to aj ministrov. Koľko poznajú rodov (nie však v gramatike)? Aj preto Národný akčný plán na predchádzanie násiliu na ženách, domácemu násiliu a boji proti nemu šiel na vládu s rozporom. Hromadné pripomienky

Čítať ďalej


t genomy rodiny20085705Mark Regnerus, doktor sociológie a profesor na Texaskej univerzite v Austine robil vedecký výskum, ktorého sa zúčastnilo 3000 detí, ktoré vyrástli v pároch muž-muž, žena-žena. Výskum prebiehal od roku 2010 a bol ukončený v roku 2012. Výsledky publikoval vo významnom americkom vedeckom časopise  sociálnych vied Social Science Research. 

Vedec z prestížnej univerzity tak preukázal negatívne vplyvy na deti, ktoré vyrastali  v prostredí párov muž-muž, žena-žena v porovnaní s výchovou detí v páre muž-žena, čím potvrdil všeobecné poznatky psychológie. Konkrétne, najväčšie znepokojenie spôsobuje fakt, že až 12% z týchto detí veľmi vážne uvažuje nad samovraždou (oproti 5%, vychovávaných heteropármi). Jestvuje medzi nimi zvýšené

Čítať ďalej


„Genderová teória neexistuje. Je to iba intelektuálny artefakt na vyvolanie polemiky. Niekedy hovoríme o veciach, ktoré neexistujú.“ To sú slová francúzskeho ministra školstva Vincenta Peillon, ktorými oponoval kritikom zavedenia povinnej genderovej výučby na základné školy.

Po masových demonštráciách, ktoré sa konali na jar po celom Francúzsku, sa v podobnom duchu vyjadrovala aj hovorkyňa vlády Najad Vallaud- Belkacem: “genderová teória neexistuje,“ opakovala. Podľa Belkacem bolo zavedenie tejto teórie do škôl iba výmyslom pravice, ktorá strašením rodín neexistujúcou hrozbou, sa ich snaží postaviť do opozície proti súčasnej vláde. Prešlo pár mesiacov, začal nový školský rok a rétorika vlády sa radikálne zmenila…

Čítať ďalej


harald EiaHarald Eia je nórsky komik a sociológ. Rád vystupuje ako klaun, aby zo svojho partnera pri rozhovore dostal úprimné odpovede. V roku 2011 bola ukončená jedna z jeho aktivít týkajúca sa zavretia Gender-inštitútu v Nórsku, dotovaného miliónmi eur, kde boli obzvlášť hrdí na rovnosť pohlaví.

 

 

Čo tomu predchádzalo: Gender Mainstreaming (Rodová rovnosť pohlaví) je v Nórsku uplatňovaná vo verejnom priestore od roku 1986. Od roku 2008 platí 40% podiel žien v dozorných radách. Na univerzitách sú občas vypísané miesta len pre ženy. Ministerstvo pre rodinu sa volá „ Ministerstvo pre deti a zrovnoprávnenie“, „národný splnomocnenec pre zrovnoprávnenie“ sa stará o to, aby bola reklama rodovo

Čítať ďalej


 

Šokujúci, ale neprekvapivý je príbeh tzv. pani Francis na Evergreen štátnej univerzite v štáte Washington. Študentom tejto univerzity je aj 45-ročný Colleen Francis, ktorý sa však cíti ako žena. Keď začal chodievať nahý do dievčenskej prezliekárne na univerzitnej plavárni, sťažovali sa študentky, ich rodičia až napokon plavecký tréner naň ho zavolal políciu. Colleen je však tzv. transrodovou osobou a teda sa mu tréner musel ospravedlniť za vyhodenie. Univerzita vyhlásila, že “nešlo o žiaden zločin. Pani Francis bola len nahá na mieste, kde je nahota dovolená. Problémom je, že má penis. No mať penis ešte neznamená, že ide o muža. Pohlavie

Čítať ďalej