Marie a Ladislav Kolčavovi

Když v našich kurzech vysvětlujeme problematiku přerušované soulože, u nás tolik rozšířeného způsobu antikoncepce, pomáháme si někdy následujícím přirovnáním.

Představte si, že muž pozve svou manželku do cukrárny a objedná zákusky. Když je dostanou, sní sám horní část se šlehačkou a krémem a manželce nechá jen suchý spodní piškot. Při tom stále vyhlíží oknem cukrárny. Hlídá, jestli už nejede autobus, který nemá pevný jízdní řád, ale v žádném případě jim nesmí ujet. Pokud se taková situace neustále opakuje, není divu, že manželka ztratí o návštěvy cukrárny zájem.

Při PPR je to jinak. Manželé sice chodí nějakou dobu kolem cukrárny, ale nevejdou dovnitř. A když potom cukrárnu navštíví, na což se již spolu velmi těšili, oba si zákusky vychutnávají v plné míře a v pohodě.

Někdy se zamýšlíme nad tím, že si muži nejspíš ani neuvědomují, jak vlastně přerušovanou souloží narušují sexuální probouzení a vyzrávání svých manželek a tím i celé manželství. Oni to vlastně myslí dobře. Jejich manželka nemusí polykat pilulky ani si nechat zavést tělísko. „Starost s plodností“ přece vzali na sebe.

Vždycky nás při našich kurzech těší, když mohou přítomní muži říci „my to umíme“ a znamená to, že umí číst a vyhodnocovat symptotermální záznamy cyklů své ženy.

Je známo, že muž a žena prožívají sexuální styk každý jinak, že mužovo sexuální vzrušení poměrně strmě stoupá a po vyvrcholení dost prudce klesá, žena že ve svém prožívání stoupá pomaleji, potom je oblý delší vrchol a potom zase pomalé klesání. Proto popisuji, že každý jí svůj zákusek. Společná je ta návštěva cukrárny. Ten piškot, to je milostná předehra (není suchý, je také dobrý a k zákusku nepochybně patří). No a muž [při přerušovaném styku] prostě stačí sníst i ten zbytek, i když ne právě úplně v pohodě, ale ženu vyloženě odtrhne od „rozjedeného zákusku“, právě když si má začít pochutnávat na tom nejlepším. To ani nemluvím o tom, že už neprožívají krásné vychutnání si pocitu, ano, teď jsme se poměli, díky za to.

Já, když to popisuji, vidím před sebou ten talířek s nedojedenou dobrotou, která se prostě vyhodí. Vidím, jak se smutně plýtvá darem sexuality, že se vlastně odhazuje, místo aby se přijala, vychutnala a byla tam ta obrovská vděčnost, Pane Bože jak úžasně jsi nás stvořil.