Výzkumní pracovníci university v Bloomingtonu (Indiána, USA) předložili zprávu, ze které vyplývá, že mezi přední důvody, které vedou ženy k přerušení nebo úplnému vysazení hormonální antikoncepce, patří její vedlejší účinky na jejich emocionální a sexuální život.

Studie, uveřejněná v červnovém čísle časopisu Contraception, srovnávala 76 žen ve věku 18 let a výše, které právě používaly jednofázové nebo třífázové přípravky obsahující ethinyl estradiol a norgestimat. Podle Dr. Stephanie A. Sandersové a spolupracovníků používalo jenom 38% účastnic studie po uplynutí 1 roku stále stejný hormonální přípravek, 47% hormonální antikoncepci úplně vysadilo a 14% přešlo na jinou pilulku.

Analýza ukazuje, že je 87% výsledných změn možno přičíst čtyřem faktorům: emocionální důsledky, snížený zájem o pohlavní styk, vliv na před-menstruační symptomy a snížená psychosexuální vzrušivost.

Také frekvence pohlavních styků a vnímání (obavy z) vlivu HA na ztrátu krve při menstruaci byly znatelně horší u žen, které vysadily nebo změnily HA, než u těch, které zůstaly 12 měsíců u stejného přípravku.

Tým Dr. Sandersové doporučuje, aby byly ženy povzbuzovány k hlášení případných sexuálních a emocionálních účinků HA stejně, jako jsou povzbuzovány k hlášení fyzických účinků jako např. krvácení, bolesti hlavy nebo citlivost v prsou.

[CCL Family Foundations, Volume XXVIII, Number 2, září-říjen 2001, str. 3]