Používame cookies. +

Vedci zistili, že injekčná antikoncepcia môže mať nepriaznivý vplyv na pamäť - a to aj v čase, keď už látka nie je v tele prítomná.

Vyplynulo to z pokusov vykonaných na potkanoch, u ktorých hormón zvaný medroxyprogesterónacetát (MPA), používaný napríklad ako účinná látka injekčnej antikoncepcie Depo Provera alebo ako liečba niektorých menopauzálnych ťažkostí, spôsoboval dlhodobé problémy s pamäťou.

Napriek určitej miere príbuznosti s človekom však nejde tieto závery automaticky preniesť aj naňho. Nasledujúcim krokom bude preto nasledovať testovanie účinkov na ľuďoch. U tých totiž doteraz vplyv samotného MPA na kognitívnu (rozumovú, myšlienkovú) funkciu skúmaný nebol - a to aj napriek tomu, že výsledky niekoľkých štúdií z posledných rokov naznačujú, že použitie prípravkov obsahujúcich tento hormón pôsobí na mozog škodlivo.

U užívateliek hormonálnej liečby obsahujúcej túto látku bol napríklad pozorovaný dvakrát častejšie výskyt demencie, než to bolo v skupine s placebom.

Docentka Bimonte-Nelsonová - spolu so svojimi kolegami z Arizona State University - už v minulosti pozorovala zhoršenie pamäti po podaní MPA u potkanov po menopauze. Teraz sa zamerala konkrétne na následky užívania tejto látky v súvislosti s využitím ako antikoncepcia. Výsledky výskumu publikoval časopis Psychopharmacology. Práce na štúdii trvala asi rok. Počas neho boli sledované štyri skupiny potkanov - jedna dostávala hormón v mladosti, druhá v období po menopauze, tretí v oboch týchto obdobiach a štvrtá bola kontrolovaná, no žiadny hormón nedostávala.

Dlhodobý účinok

K testovaniu ich pamäti potom vedci využili "vodné labyrinty", pomocou ktorých sa zisťuje schopnosť potkanov zapamätať si pozíciu ostrovčeka v bazéne a doplávanie k nemu. Výsledky jednotlivých skupín boli potom porovnané. Blair Bradenová, spoluautorka štúdie, k tomu povedala: "To, čo sme pozorovali, bolo pomerne šokujúce - zvieratám, ktorým bola táto látka podávaná v ktorejkoľvek fáze života, sa v strednom veku - v porovnaní s kontrolnou skupinou - zhoršila pamäť."

Dôležité bolo tiež zistenie, že tento hormón ovplyvňuje mozog aj v čase, keď už v tele dávno nebol prítomný. "Aj o mesiace neskôr, potom čo reprodukčný cyklus prešiel mnohými fázami, tak stále dochádza k zmenám, ktoré jasne ovplyvňujú mozog a jeho funkciu," dodáva docentka Bimonte-Nelsonová. 

Zdroj: http://aktualne.atlas.sk/injekcna-antikoncepcia-moze-zhorsit-pamat/dnes/zaujimavosti/; 21.11.2011