Používame cookies. +

The Journal of Reproductive Medicine (Časopis reproduktivní mediciny) ve svém dubnovém vydání referoval o tom, že si ženy, které podstoupily podvázání vejcovodů, stěžovaly na stres při pohlavním styku v uplynulém roce dvakrát častěji než ženy, které je nepodstoupily.

Také 1,79 krát častěji navštívily v posledním roce lékaře kvůli potížím v sexuální oblasti.

Spoluautorem článku je Dominic Pedulla – profesor mediciny v oklahomském univerzitním centru lékařské vědy. Podkladem práce je národní průzkum zdraví a sexuální způsobilosti provedený chikagskou univerzitou.

Dr. Pedulla napsal v široce cirkulovaném e-mailu: „Tyto výsledky nejsou zřejmě mylné, protože platily i po kontrolovaném zvážení různých potenciálně zpochybňujících demografických a zdravotních dat, která rovněž ukázala, že výsledky nebyly způsobeny přímo fyzickými a/nebo medicinskými komplikacemi somotné sterilizační procedury.

„Docházíme k názoru, že tubární sterilizace mění interpersonální vazbu mezi manžely pravděpodobně narušováním toho druhu interpersonální důvěry, který je potřebný pro šťastné a bezpečné spojení manželského páru,“ řekl Dr. Pedulla.

[Family Foundations, Volume 34, Number 1, červenec-srpen 2007, str. 36.]