„Jako matka stojí Církev po boku mnoha manželským dvojicím, které mají těžkosti v tomto důležitém bodě mravního života. Velmi dobře zná jejich postavení, které je často tíživé a mnohdy je skutečnou trýzní, vzhledem k mnohonásobným těžkostem osobním a společenským. Ví, že mnoho manželských dvojic nemá zde obtíže pouze v konání, nýbrž přímo v chápání hodnot, o které jde u této mravní normy.“ (Familiaris consortio, 33)

Církev je realistická, ví, že pro mnoho párů je velmi náročné prožívat odpovědné rodičovství způsobem, jaký je načrtnut např. v encyklice Humanae vitae. Často bývá obtížné i jen vysvětlit, proč je správné a důležité tak žít nebo že rozdíl mezi antikoncepcí a přirozenými metodami je hlubší, než si většinou lidé myslí, protože je spojen

Čítať ďalej