„Mezi plody, které zrají z vytrvalého úsilí o věrnost Božímu zákonu, je třeba zvláště ocenit ochotu manželů podělit se o své zkušenosti s jinými manžely. K mnoha jiným podobám povolání laiků k apoštolátu přibyl zvláště cenný způsob: pomoc těm, kteří se nacházejí ve stejné situaci. Manželé naplňují své apoštolské poslání tím, že se stávají průvodci jiných manželů. Mezi všemi formami křesťanského apoštolátu je potřeba tuto cestu považovat za jednu z nejvhodnějších.“ (Humanae vitae, 26)

dvojicaTento text sv. Pavla VI. je „zakládající listinou“ Ligy pár páru. Právě na tuto výzvu reagoval John Kippley a v roce 1971 založil v USA The Couple to Couple League. Je jedním ze základních charismat Ligy, že lektory jsou manželské páry, které přijaly učení církve o lásce a důstojném předávání lidského života a žijí podle něj. Stojíme před lidmi jako ti, kdo se v každodenním životě snaží uskutečňovat to, o čem na kurzech mluví… Stejně tak podporujeme účastníky kurzů, aby se, pokud je to jen trochu možné, účastnili kurzu jako pár. Předávat učení církve o odpovědném rodičovství „pár páru“ je důležité z několika důvodů:

     Především jde o svědectví vlastního života. Je snáze uvěřitelné, že nejde jen o pěknou teorii nebo nedosažitelný ideál, pokud kurz vedou manželé, kteří předávají to, s čím mají osobní zkušenost. Mohou být živým důkazem, že učení církve – i když je náročné - je v praxi uskutečnitelné a přináší mnoho dobrého.
     Společná účast párů na kurzu pomáhá mužům převzít jejich díl odpovědnosti a pochopit, že plodnost není „problémem“ ženy, ale společným darem a společnou odpovědností. Pokud sledování známek plodnosti a jejich hodnocení zůstane jen na ženě a podíl muže se omezí na otázku: „Dneska můžeme?“, pro vzájemný vztah a skutečnou jednotu v páru to nebude dobré.

    Mnohé výzvy spojené s odpovědným rodičovstvím by jen velmi obtížně dokázala předat samotná žena – lektorka. Pokud se například mluví o zdrženlivosti v plodném období, má velkou důležitost právě slovo muže.

     Společná účast na kurzu pomáhá v komunikaci mezi partnery. Zjišťujeme, že pro mnoho párů je obtížné o prožívání intimity a sexuality v jejich vztahu mluvit. Často chybí odvaha pojmenovat některé obtíže nebo zranění - z obavy, že partnera znovu zraní, že si vzájemně neporozumí nebo ze strachu z odmítnutí. Pokud se kurzu účastní muž i žena, je pro ně snazší začít rozhovor na toto téma – je možné mluvit o tom, co společně slyšeli a navázat tím, v čem je to důležité pro jejich vztah, co by si přáli změnit, co je potřeba řešit.

     Jak důležitý je přístup „pár páru“ potvrzuje i zpětná vazba, o kterou po každém kurzu žádáme:
„Díky za krásné osobní svědectví a vaši dobrou zprávu o manželství. Je to povzbuzení, které jsem velmi potřebovala.“
„Pár, který nás vyučoval osobně známe a přesvědčil nás spíš svým osobním příkladem a "radostí" ze života, než fakty a argumenty.“
„Líbilo se mi vzájemné doplňování lektora-muže a lektorky-ženy, jak i každý přinesl svůj pohled na věc, ukázal možnost svého podílu na STM a společné plodnosti.“
„Nejvíce mne u lektorů zaujalo, jak se umějí podělit o své vlastní zkušenosti. Že jim to člověk opravdu věří a chce to mít v životě také tak =).“
„Přiměla jsem přítele aby šel na první setkání se mnou s tím, že pokud se mu to nebude zdát, už příště nemusí. Chodili jsme i pak na všechny spolu :) Tento kurz nám pomohl se více otevřeně bavit o tématech nejen sexuality ale i budoucího společného života. Děkuji, že jsme mohli absolvovat kurz právě od vás.“

     Přístup „pár páru“ je cenný a obohacující i pro nás, lektory: společně se na službu lektorů připravujeme, studujeme literaturu, která je přínosem i pro naše manželství, společně se připravujeme na kurzy a přednášky, po cestě autem (pokud je kurz dále od domova) máme možnost si chvíli nerušeně povídat… S celou rodinou se dvakrát do roka máme možnost setkávat na konferencích s ostatními lektory.

     Občas někdo na plakátku zkomolí náš název a mluví o nás jako o „Lize pár párů“. Snad i tento článek pomůže lépe rozumět názvu naší organizace: nejde o to, že je nás jen málo („pár párů“), i když se možná nejednou v naší práci cítíme tak trochu osamoceni. Smyslem názvu je, že naše lektorské páry předávají dalším manželským a snoubeneckým párům nádherné učení církve o manželské lásce. Jako pár svědčíme dalším párům o tom, co žijeme, co na vlastní kůži každodenně prožíváme.

Jitka a Mirek Novákovi