Používame cookies. +

(Autorkou odborné studie je Joy DeFelice R.N., B.S.N., P.H.N. ředitelka Programu přirozeného plánování rodičovství, Providence Sacred Heart Medical Center, Spokane, WA 99220-2555 USA)

Klinický případ: Dosažení Těhotenství aplikací LET
Patricia T., věk 39, manžel 43, žijí v San Francisco, 1 syn 15 let.

Anamnéza: První dítě počali s Billingsovou metodou. Před lety prodělali kurz STM u CCL, četli o LET v knize Fertility, Cycles and Nutrition (slovensky vyšla jako Plodnosť, cykly a výživa) od Marilyn Shannonové, pak kontaktovali Joy DeFelice. Patricia byla v té době uprostřed cyklu. Byla diagnostikována svým prvním lékařem na polycystické vaječníky. Test spermatu před 2,5 lety – výsledek výborný, postkoitální vyšetření před 2 lety, hysterosalpingografie před 13 měsíci – oba vejcovody průchodné.
Clomid před rokem, vysadila po 2 měsících.
Dotázána na osvětlení:
1. Světlo proniká po stranách žaluzií.
2. Světlo proniká pod dveřmi ložnice.
3. Do ložnice vedou dvoje prosklené dveře, nejsou zakryté
4. Sousední domy jsou blízko, proniká od nich světlo a také světlo z verandy. Ložnice je trochu tmavší, v zadní části domu. 
5. Jedno okno v domě je jen 2 metry od pouličního osvětlení.
6. Zřídka mívají jasné ranní světlo kvůli mlhavému počasí.

1. podle STM zaznamenaný cyklus: Je si vědoma světla z okna v zadní části domu. „Snaží se o zatemnění domu.“ Ona i manžel lépe spí a cítí se více odpočinutí. „Tentokrát měla v luteální fázi mírnější PMS.“

2. podle STM zaznamenaný cyklus a zároveň 1. cyklus v naprosté tmě. Informuje, že „měla hormonální testy – všechny dopadly skvěle.“ Byli u druhého lékaře, který „se specializuje na neplodnost.“

3. podle STM zaznamenaný cyklus: 2. cyklus v naprosté tmě. „V tomto cyklu žádný PMS.“

4. podle STM zaznamenaný cyklus: 3. cyklus v naprosté tmě. Další analýza spermatu: 14,6 miliónů/ml, pohyblivost jen 23%, 30% široké hlavy, 19% zakroucené ocásky. Lékař chce dělat v příštím cyklu post-koitální test v 15. dnu cyklu. Doporučuji vitamin C retard pro manžela pro zvýšení pohyblivosti spermií.

5. podle STM zaznamenaný cyklus: 4. cyklus v naprosté tmě.Těhotenství.

15. den: Při vnějším pozorování žádný hlen. Post-koitální test. Lékař hlásí „hojnost hlenu u čípku.“ „Spermie plavou přímo, ale není jich mnoho.“
16. den: Červené špinění. Myslí, že to souvisí s včerejším post-koitálním testem.
17. den: Hnědé špinění a tažný hlen.
18. den: Čirý, řídký, tažný. Je jí doporučeno ukázat lékaři teplotní graf, aby mohl správně určit datum porodu, protože k ovulaci došlo kolem 18. dne cyklu. Sděluje, že byl její specialista těhotenstvím ohromen. Byl přesvědčen, že už měla brát
před několika cykly Parlodel a Clomid a důrazně jí to už několik měsíců nabízel, ale ona odmítala. Joy DeFelice radila rozhodně dodržet naprostou tmu i během těhotenství. Žena porodila zdravého chlapce.

tabulka zatemnenie  Patrícia 

Diskuze: Je známo, že mozek (zvláště hypotalamus – bazální část mezimozku a hypofýza – podvěsek mozkový) je centrem pro hormony řídící menstruační cyklus. Již počátkem roku 1976 získala Joy DeFelice určitý náhled do toho, jak a proč světlo může působit na mozek z výzkumu uskutečněného R. J. Wurtmanem na laboratorních krysách, zvláště studiem dvou prací.(1,2)  „Šišinka mozková prodělala evolucí zvláštní změny. Vyvinula se z ní neobvyklá žláza, neuroendokrinní převaděč. To znamená, že tato žláza může přijímat vnější podnět (světlo), který je vnímán specifickou optickou nervovou cestou (okem) šišinkou mozkovou, která tento světelný signál přemění na hormonální signál (melatonin).“ Joy předpokládá, že je melatonin ukládán v hypotalamu a odtud ovlivňuje ženské reprodukční hormony. „Proto  tedy, když je rozhodující 24-hodinový rytmus melatoninu (normálně nízký během dne a vysoký v noci) přerušen, mohou být přerušeny i normální hormony podmíněné procesy ženského menstruačního cyklu.“ Joy sepsala tabulku možných rušivých světelných zdrojů v prostoru ložnice s příslušným hodnocením.

a) Umělé osvětlení v ložnici (s různým hodnocením podle barvy bílé, zelené, modré nebo červené).
b) Faktory, které zvyšují hladinu světla v prostoru na spaní (tenké okenní rolety, velká okna, zrcadla, sníh v okolí domu…) z umělých nebo přírodních zdrojů.
c) Osvětlení v domě, které proniká do ložnice (např. světlo v chodbě, které svítí celou noc, nebo světlo z jiné místnosti…)
d) Venkovní zdroje světla pronikající do ložnice (pouliční osvětlení nebo světlo od sousedů…)

Nejlépe je odstranit samotný zdroj světla. Kde ho není možné úplně odstranit, pomůže lepší zakrytí oken, nebo maska na spaní...

Závěr: Přítomnost světla v prostředí, kde spí, může mít zásadní vliv na reprodukční funkce ženy. Jednoduchý program dostatečného omezení přístupu světla může představovat efektivní, ekonomickou a neinvazivní léčbu určité podskupiny neplodných párů. K ověření těchto výsledků by byly nutné správně kontrolované studie, včetně měření hladin reprodukčních hormonů a melatoninu, aby bylo možno popsat související fyziologické účinky. Manželé mohou správně identifikovat své potenciálně plodné dny v každém cyklu pomocí pravidel STM. Dostatečná tma během spánku a trvalé dodržení tmy pomůže stabilizovat všechny hormonální fáze menstruačního cyklu. Tyto fáze mohou být pozorovány na STM záznamech ženy. Páry také pozorují při zatemnění velké zlepšení kvality spánku.

POZNÁMKY
1. Wurtman RJ The pineal and endocrine function Hospital Practice 1969; 4:32-37
2. Wurtman RJ The effects of light on the human body. Scientific American 1975; 227:60-77
3. DeFelice J. Eleventh Edition (2009). The effects of light on the menstrual cycle: also infertility. Before
and after clinical observations of light elimination therapy Les effets de la
lumière sur la glaire cervicale dans le cycle menstruel, observations cliniques: SERENA .
Questionnaire pour évaluer la pollution par la lumière Françoise Soler .