Používame cookies. +

Ekologickým dojčením a prirodzenou starostlivosťou dáte svojmu dieťatku ten najlepší začiatok. Dojčenie znižuje riziko rôznych chorôb, alergií ( v prípade, že sa vyskytnú, zmierňuje ich prejavy) a prospieva celkovému zdraviu dieťaťa, jeho citovému a intelektuálnemu rozvoju.
Satie dieťaťa má veľký význam aj pre vás - spôsobuje rýchlejšie stiahnutie maternice do stavu pred pôrodom a predlžuje prirodzenú neplodnosť po pôrode

Základným princípom ekologického dojčenia je stála blízkosť matky a dieťaťa a časté satie.
Dodržanie tohto princípu umožňuje, aby dieťa pilo, kedykoľvek potrebuje, v dôsledku čoho môže matka očakávať predĺžené obdobie neplodnosti po pôrode.
Zásady ekologického dojčenia je možné zhrnúť do siedmych štandardov.


1. Prvých 6 mesiacov neprikrmovať.

koj Materské mlieko by malo byť počas prvých šiestich mesiacov pre dieťa jediným zdrojom výživy. Nie je potrebná žiadna náhrada mlieka - kaše, šťavy ani voda. Materské mlieko slúži raz ako pokrm, inokedy ako nápoj. Ak dieťa priberá a prospieva, nie je dôvod na obavy. Dokrmovanie vedie k zníženiu tvorby materského mlieka.
Aj keď dieťa začne prijímať inú potravu, materské mlieko zostáva stále ideálnym doplnkom až do doby, keď sa dieťa samo odstaví. Materské mlieko podporuje zdravý vývoj dieťaťa, zvyšuje imunitu a znižuje riziko širokej škály ochorení, vrátane detskej obezity. Napomáha vytvárať silnú citovú väzbu medzi matkou a dieťaťom. Predĺžené dojčenie, viac ako jeden rok, má následne dlhodobé pozitívne psychosociálne dôsledky. Americká akadémia pediatrov odporúča doplnkové dojčenie minimálne do 18. mesiaca. Ak matka nechá čas odstavenia na rozhodnutie dieťaťa, niektoré sa samo odstaví skôr, a iné napr. až v treťom roku.

2. Nepoužívať cumlík, pokiaľ to nie je z vážnych dôvodov nutné.

kojj Prsník je najlepším cumlíkom a satie z neho má i upokojujúci efekt. Prsník poskytuje dieťaťu najlepšie potešenie v jeho emocionálnych potrebách. Satie z prsníka dokonca znižuje intenzitu vnímania bolesti. Dojčiaca matka má teda počas laktácie výborný spôsob, ako utíšiť dieťa, či už ku spánku alebo pri bolestiach. Keď matka upokojí dieťa cumlíkom, obmedzí jeho satie, čo môže ovplyvniť návrat plodnosti.

3. Ekologický prístup k dojčeniu odmieta kŕmenie z fľašky.

Dojčiaca matka ani jej dieťa ju nepotrebujú. Novorodenec môže byť pomýlený striedaním pitia z prsníka a z fľašky ( každé si vyžaduje inú techniku pitia) a môže mať preto problémy pri dojčení. Ak matka nahradí dojčenie fľaškou, množstvo mlieka klesne. Lieky sa môžu aj malému dieťaťu dávať do úst lyžičkou alebo injekčnou striekačkou bez ihly. Novorodenec na utíšenie smädu nepotrebuje piť čaj ani inú tekutinu z fľaše. Smäd si dokáže utíšiť priamo z prsníka. Väčšie deti (od cca 6mesiacov) môžete naučiť piť priamo z pohárika, alebo použite cyklistickú fľašu

4. Dojčiť ekologicky znamená nechať dieťa piť tak často a tak dlho, ako samo chce.

Najčastejším dôvodom predčasného odstavenia dieťaťa býva obava matky, že nemá dosť mlieka a dôvodom tejto obavy je, že dieťa chce piť často. Keď na vás doľahnú takéto obavy alebo sa vám v minulosti nepodarilo dlho dojčiť, nevzdávajte sa, majte pevnú vôľu. Prax potvrdzuje, že najväčší vplyv na úspešnosť dojčenia má vaša vôľa. Uvidíte, že to zvládnete! Výraznou pomocou pre vás bude, keď vás vo vašom predsavzatí dojčiť podporí aj váš manžel. Treba hlavne chcieť! Ak chcete zistiť, či vaše dieťatko naozaj nie je hladné (aj keď možno často pije, ale veľa plače), môžete sa orientovať podľa troch nasledujúcich ukazovateľov:

- dieťatko priberá a dobre vyzerá ( v období prvých troch mesiacov je to asi 400-450 g za mesiac )
- za deň má 5-6 normálne (nie len symbolicky) pocikaných plienok
- čerstvá stolica dieťatka je žltá až oranžová (niekedy má dieťatko stolicu 2-3 krát za deň, inokedy to môže byť len raz za 4-5 alebo viac dní). Stolica dieťaťa však po čase v dôsledku procesu oxidácie mení farbu na zelenú.

Ekologické dojčenie sa vyhýba pravidelným intervalom a reaguje na momentálnu potrebu dieťaťa. Systém štvorhodinových intervalov pri kŕmení má zmysel iba pri kŕmení z fľašky, aby sa predišlo prekrmovaniu alebo podvýžive. Výnimku tvoria deti, ktoré stále spia a nepriberajú. Matka ich musí na kŕmenie budiť; odporúča sa cez deň každú hodinu a v noci každé dve hodiny. To by malo situáciu zlepšiť v priebehu jedného týždňa. Časté dojčenie v krátkych intervaloch najlepšie prispieva i k predĺženiu neplodnosti.


5. Rodičia sa nemajú snažiť docieliť, aby dieťatko prespalo celú noc bez kŕmenia.

kojjj Dieťa sa má priložiť k prsníku vždy, keď sa zobudí. Ak by začalo spávať celú noc, je potrebné prebudiť ho a nakŕmiť. (Prestávka v dojčení by nemala byť dlhšia ako 6 hodín.) Časté dojčenie v noci potláča ovuláciu. Pokiaľ je to možné, je dobré, ak môže spať v posteli s rodičmi, alebo časť noci s nimi a časť noci v postieľke vedľa ich postele. To umožní časté nočné dojčenie s minimálnym prerušením spánku matky aj dieťaťa. Matka (ani otec) nezaľahne dieťa, pokiaľ nie je pod vplyvom tabletiek na spanie, alkoholu alebo iných omamných látok. Je ale potrebné zabezpečiť, aby sa dieťa nemohlo zakliesniť medzi matrace alebo matrac a rám postele. V opačnom prípade by mohlo hroziť riziko, že sa bude dusiť.


6. Dojčiaca matka potrebuje čas na oddych aj v priebehu dňa.

Predĺženiu neplodnosti prispieva, ak si matka pri dojčení počas dňa s dieťaťom pospí. Matka načerpá energiu a satie stimuluje jej hormóny k blokovaniu nástupu plodnosti.


7. Prirodzená materská starostlivosť sa vyhýba všetkému, čo oddeľuje matku od dieťaťa vo dne aj v noci.

Pokiaľ to nie je nevyhnutné, matka nenecháva dieťa druhým, aby sa oň starali. Tento prístup však neznamená, že by sa žena mala izolovať od spoločnosti. Znamená to, že svoje dieťa zoberie všade so sebou. Ak je oddelenie nutné, nemalo by to byť na dlhšie ako jednu až dve hodiny. Dojčiť sa dá nenápadne a všade – tak, aby nikto nebol zbytočne pohoršený alebo provokovaný. Dieťa potrebuje blízkosť matky k správnemu psychickému vývoju. Matka ho nežnou fyzickou blízkosťou nerozmaznáva, dáva mu seba samu, čím preň vytvára atmosféru pokoja a bezpečia. (Rozmaznávanie je súhlas alebo ignorovanie nevhodného, prípadne priamo zlého správania dieťaťa, či vyhovenie akýmkoľvek jeho rozmarom.)

Všeobecné odporúčania:

- Spustenie tvorby mlieka je jednoduchšie a rýchlejšie, ak je dieťa po pôrode priložené k prsníku čo najskôr (najlepšie do 30 minút). I keď nebude piť, sanie spúšťa hormonálny proces, ktorý povzbudí tvorbu mlieka.
- Čím častejšie matka dieťa dojčí, tým viac mlieka sa jej bude tvoriť!
- Aby sa podarilo ekologicky dojčiť, je potrebné, aby mala žena vyváženú stravu, dostatok čerstvej zeleniny, ovocia, mlieka, mliečnych výrobkov a príjem dostatočného množstva tekutín (3-5 l denne).
- V prípade ďalšieho tehotenstva, ak sa žena dobre cíti a nemá žiadne komplikácie, nie je nutné ukončiť dojčenie. Niekedy príde k odstaveniu prirodzenou cestou (v dôsledku hormonálnych zmien v matkinom tele, alebo dieťaťu prestane jednoducho mlieko chutiť.) V opačnom prípade je možné dojčiť až do pôrodu a prípadne i ďalej tandemovo - obe deti súčasne.