Vo veku približne šiestich týždňov, 3. a 6. mesiaca má dieťa zvyčajne väčšiu potrebu satia. Hovoríme o laktačných krízach. Nezľaknite sa. Pri každom kŕmení dojčite z oboch prsníkov (dva až tri krát oba prsníky vystriedajte). Stimuluje sa tým tvorba mlieka. Ak sa vám prsníky odrazu zdajú byť mäkšie, alebo mlieko z nich prestáva samovoľne vytekať, nemá to nič spoločné s množstvom produkovaného mlieka. Znamená to, že tvorba mlieka sa prispôsobila požiadavkám dieťatka a končí sa počiatočné prepĺňanie prsníkov mliekom.


Ak sa vám zdá, že sa tvorba mlieka znížila:
- dojčite častejšie a tak dlho, pokiaľ dieťa pije. Osvedčeným spôsobom na opätovné zvýšenie tvorby mlieka je, ak si v priebehu jedného dojčenia dieťatko prikladáte striedavo ku obidvom prsníkom. Zvlášť pozitívny dopad na opätovné zvýšenie tvorby mlieka má časté dojčenie v noci.
 - doprajte si oddych, pite veľa tekutín a jedzte kvalitnú stravu
 - nedokrmujte! Dokrmovanie vedie ku zníženiu tvorby materského mlieka.
 - skontaktujte sa s mamičkami, ktoré majú skúsenosti s ekologickým dojčením alebo
   s poradkyňami a odborníkmi na dojčenie

V rámci Ligy vám odborné poradenstvo radi poskytnú pani Ľudmila Bencová (0917 261628) a pani Simona Predáčová( 0915 971191)