(výstupy z dotazníku „Návrat plodnosti po porodu, kojení, přirozené metody, intimita“, 3. část)

     Některé ženy s vyplněným dotazníkem poslaly také svoje záznamy z období návratu cyklů. Pro nás to při vyhodnocování bylo skvělé doplnění zaslaných informací.

     První záznam je od ženy, která napsala, že se v návratu plodnosti orientovala dobře a měla dostatek informací. Nekojila plně a první krvácení přišlo cca 6 měsíců po porodu. Další cyklus měl vzestup teploty 26. den a trval 35 dnů, třetí cyklus byl kratší, vzestup teploty 16. den a trval 26 dnů. Čtvrtý cyklus je zachycen na obrázku, zaslané hodnocení je v záznamu modře. Paní připsala: „Překvapilo nás těhotenství. Vzestup teploty byl 17. den, styk byl 7. den, přesto jsem otěhotněla.“

148.4.1   Jak je to možné?
   • Vzestup teploty nezačíná 17. den, ale již 15. den cyklu (teploty 15. , 16. a 17. dne jsou vyšší než šest předcházejících).
   • Víme, že hlen (i méneplodný) ochraňuje a prodlužuje opodňovací schopnost spermií, ovulace může být až tři dny před vzestupem teploty a spermie přežijí až 5 dnů, tj. malá možnost, že spermie přežijí až do ovulace po styku ze 7. dne cyklu, tu je.

     Hodnocení záznamu dle metodiky LPP (dokresleno červeně):
     • III. fáze, neplodné období po ovulaci, začíná již 17. den (pravidlo R).
   • I. fáze, předovulační neplodnost, končí 6. dnem, protože od 7. dne se již objevilo malé množství hlenu. I když podle výpočtu Döringova pravidla by neplodné období mohlo trvat až do 8. dne (nejdřívější teplotní vzestup 15. den - 7 = 8), je důležité brát vážně podmínku, že je možné pravidlo použít jen pokud se neobjevil hlen. Právě nastupující hlenový příznak je tím indikátorem, který ženu upozorní, že plodnost v právě probíhajícím cyklu může nastoupit již brzy – a „kontroluje“ tak výpočet situací, která v cyklu aktuálně je.
     Když tedy pečlivě projdeme záznam, je vidět, že těhotenství, které bylo překvapením, není nevysvětlitelné.

    Druhý záznam se týká situace ještě před nástupem cyklů. Jde o ženu, která plně kojila až do ukončeného 6. měsíce. Od konce šestinedělí žena provádí STM pozorování, jako základní obraz neplodnosti pozoruje méně plodný typ hlenu, který se až do 4. měsíce po porodu nijak nemění. Tyto dny je tedy možné vyhodnotit jako neplodné.  Doporučení (kromě pečlivého sledování hlenu), které LPP ženám dává pro maximální efektivitu, je styk jen večer a ne dva dny po sobě, aby žena mohla mít jistotu, že se hlen, označený jako základní obraz neplodnosti, nijak nemění.

148.4.2

Od 29. dne záznamu se objevuje tažný hlen a změny na čípku, je tedy třeba počítat s nastupující plodností. 37. den stoupá teplota a 40. den přichází krvácení, které trvá šest dnů.
     Záznam je velmi pečlivě vedený a pro mne jako pro lektora dobře interpretovatelný. Žena přesto do dotazníku napsala, že jde o její první porod, neměla dost informací o návratu plodnosti a prožívala velké obavy, kdy se cykly vrátí a jestli nastupující plodnost dokáže rozeznat a neotěhotní ještě před první mensturací.
     Protože tato žena vyplnila dotazník hned pro tři porody, bylo zajímavé porovnat jak zaslané záznamy, tak poznámky, které k nim žena doplnila. Z mého pohledu informací v záznamových tabulkách postupně s dalšími dětmi a nabytými zkušenostmi spíš ubylo – častěji chyběly teploty nebo pozorování hlenu, občas se místo křivek objevovaly i dětské kresbičky ;-). Přesto v poznámkách k dotazníkům tato žena připsala:
     „Pri návrate plodnosti po druhom pôrode som si bola oveľa istejšia a naplnilo sa predpokladané. Plodnosť sa vrátila rovnako ako po 1. pôrode. Intímne spojenia neboli
plné strachu z nečakaného tehotenstva… Návrat plodnosti po treťom pôrode bol cez ‚kopirák‘. Plodnosť sa vrátila po cca 3 mesiacoch. Prvý cyklus anovulačný s varovnou menštruáciou. Ďalšie cykly sa postupne skracovali.

     Uvědomila jsem si, že i já mám zřejmě nejpečlivěji vedené záznamy z prvních let manželství, že člověk se postupně učí rozumět tomu, jak jeho tělo funguje a potom i v cyklech, kdy byl vážný důvod pro předcházení těhotenství, mi dá jistotu ve vyhodnocení mnohem méně naměřených teplot, než tomu bylo v době, kdy jsme s STM začínali. Velkým bonusem je i dobrá zkušenost, kterou jsme za ty roky s STM udělali, protože jsem se mohla opakovaně přesvědčit, že i v ne zrovna standardních cyklech nebo situacích mi dá dobré informace o tom, jak jsme na tom s plodnými a neplodnými dny.

     Pokud s STM začínáte a zažíváte obavy, jestli se na STM můžete opravdu spolehnout, popř. kdy a jak se po porodu cykly vrátí, nabízíme pomoc a podporu našich lektorů. Kdykoli nám do LPP můžete zavolat nebo napsat. Nabízíme i možnost připojit se k probíhajícím kurzům, zopakovat si téma návratu plodnosti a prodiskutovat vše, co je pro vás důležité.

Jitka Nováková