Používame cookies. +

MUDr. Laura Wilwerding

V souvislosti s případy náhlého dětského úmrtí (SIDS) byla v americkém státě Nebraska spuštěna kampaň varující mj. proti praxi sdílení lůžka s dítětem. Studie přitom nerozlišuje případy podle toho, s kým dítě lůžko sdílí – s matkou, sourozenci, jinými příbuznými nebo sousedy. Nezaznamenává ani druh lůžka. Varuje před jakýmkoli spaním dítěte s jinou osobou. Taková kampaň nic neřeší. Když jako lékařka řeknu matce, že nemá nikdy nechat dítě spát ve své posteli, může reagovat dvojím způsobem:

1) Rozhodne se přijmout mou radu; v noci třeba vstane z postele a nakrmí dítě jinde, kde nemá úmysl spát. Výsledkem však často bývá, že unavená, nevyspalá matka usne s dítětem v náručí někde na pohovce nebo křesle. To je pro dítě mnohem nebezpečnější než pevná matrace v posteli dospělého.

2) Když matčin původ a osobní přesvědčení podporuje sdílení lůžka, bude navzdory mé radě dělat, co sama chce. Tak bude mít dítě u sebe na lůžku bez jakékoliv pomoci ke snížení s tím spojených rizikových faktorů. Mezi ně patří spaní s obézními rodiči, sourozenci nebo se zvířecími mazlíčky, spaní na vodních postelích nebo jiných měkkých podložkách, zamotání do pokrývek, spaní s kuřákem nebo v zakouřeném prostoru a sdílení lůžka s někým, kdo je pod vlivem alkoholu, prášků nebo drog. Každá matka ví, že bez ohledu na to, jak pevně je rozhodnuta nespat (zvlášť, když má obavy o bezpečí dítěte) je nemožné zajistit, že zůstane vzhůru. Jde tedy spíše o to zajistit nejbezpečnější prostor, kde s dí-tětem může usnout, i když s ním nechce sdílet svou postel. V japonské kultuře převládá kojení a SIDS se téměř nevyskytuje. Na rozdíl od amerických matek prakticky všechny japonské matky mají dítě v noci u sebe na pevné podložce položené na podlaze.

Nejrizikovějším faktorem je, kromě spaní v poloze na bříšku, prenatální a postnatální vystavení kouření. Děti, jejichž matky před a po narození kouří, jsou vystaveny 3 až 4 krát vyššímu riziku SIDS. Veřejná kampaň proti vystavení kouři by tedy byla užitečnější a měla by matkám a pečovatelkám pomáhat přestat kouřit a zasazovat se o prostředí prosté kouře. Žádné prostředí není stoprocentně bezpečné. Více dětí umírá ve vlastní postýlce než v posteli, kde spí s někým jiným. Původní termín pro SIDS byl „crib death“ (smrt v dětské postýlce).

[American Academy of Pediatrics Section on Breastfeeding, Breastfeeding: Best for Baby and Mother, léto 2008, str. 3., http://www.aap.org/breastfeeding/summer08newsletter.pdf ]