163.5Mám rada patchwork. Keď zošívam kúsky látok tak, aby vytvorili nejaký vzor, je to mentálny oddych a neraz aj príležitosť utriediť si myšlienky. Jednou z mojich posledných prác bola prikrývka, v ktorej je základom vzoru striedanie bledých a tmavých kúskov látok.

Myšlienka tohto vzoru ma priviedla k tomu, že takto je to aj v živote. Aj ten je poskladaný z rozličných okamihov a situácií, aj tých tmavých – ťažších, náročných, bolestných… , aj z tých svetlých – radostných, plných nádeje.

 

Tesne pred Veľkou Nocou sme slávili sviatok sv. Jozefa. Toho tichého muža činu, nie tak slov. Aj v jeho živote to bolo striedanie tmy a svetla. Čoho všetkého sa musel Jozef zriecť?

Márie. Boh mu ju vzal – ale preto, aby mu ju dal naspäť, a s ňou oveľa viac. Boh mu vzal jeho plány. Dal mu miesto nich svoje. A s nimi status migranta, ohrozeného, utečenca.

Boh mu vzal prirodzené naplnenie sexuality, lebo s Máriou nikdy nežil sexuálne ako muž. Miesto toho mu Boh dal nadprirodzené naplnenie jeho mužstva – práve v tom, že ako muž mohol viesť a chrániť rodinu, vychovávať a byť denne v prítomnosti dvoch najsvätejších bytostí.

Keď Boh niečo berie, keď niečo žiada, vždy dáva viac. Vždy nám chce dať viac.

Možno to nevidno hneď. Myslím na to neraz, keď sa stretám s tým, ako manželia narážajú na zdržanlivosť. Že Boh alebo Cirkev ich o niečo oberajú. Áno, môžeme mať tento pocit. Ak chceme žiť podľa toho, čo Cirkev o manželstve učí ako zjavené Bohom, znamená to neraz zriekanie sa.

Zriekame sa – na nejakú dobu sexu, lebo hovoríme antikoncepcii nie. Zriekame sa umelého oplodnenia, lebo hovoríme áno právam ľudskej bytosti. Zriekame sa mimomanželských vzťahov, lebo hovoríme áno vernosti. Zriekame sa života „na skúšku“ pred svadbou, lebo vieme, že človek nemôže byť testovaný ako predmet niečej spokojnosti.

Keď sa Jozef zriekol Márie, dostal ju naspäť a dostal s ňou oveľa viac. Keď sa my zriekame – a vždy máme slobodu rozhodnúť sa – dostaneme oveľa viac.

Namiesto pár chvíľ telesného uspokojenia dostávame dar lásky. Meníme sa vnútri. Zdržanlivosť láske neškodí, naopak, dáva jej vyššiu hodnotu. Všetko, čoho sme ochotní sa zriecť, nám Boh vráti, a pridá nám nekonečne viac.

Svätý Jozef, ty si mal veľmi osobnú skúsenosť s tým, že si sa musel zriekať. Zriecť sa snúbenice, zriecť sa svojich plánov, zriecť sa domova a svojej práce – aspoň dočasne, zriecť sa biologických detí, zriecť sa predstavy o „normálnom“ manželstve a rodine.

Pomôž nám vidieť v tom všetkom, čoho sa zriekame, to, čo dostávame. Veriť, že Boh nám nikdy neostane dlžný. Pomôž nám prijať, že bez bolesti by sme nevedeli oceniť radosť, bez straty nádej, bez námahy pokoj.

A že tmavé a bledé okamihy nášho života môžu vytvoriť nádherný vzor. Len musia byť usporiadané, „zrovnané“ podľa úmyslu Tvorcu.

Mária Schindlerová