počaté dieťa

Predpokladám, že mnoho žien žijúcich v tejto rozvinutej spoločnosti časom dospeje k záveru, že schopnosť určiť, kedy a či u nich prebieha ovulácia, by mala byť bežnou súčasťou povedomia o ich zdravotnom stave, na ktoré majú, samozrejme, nárok.“

Možno nás prekvapí fakt, že túto myšlienku vyriekol v roku 1990, teda takmer pred 30 rokmi, Carl Djerassi, muž nazývaný aj „otec antikoncepčnej pilulky“. Ešte prekvapivejšie však je to, že sa tento jeho predpoklad napriek neuveriteľnému pokroku (aj) v oblasti medicíny až takou samozrejmosťou nestal.

Boh, Tvorca života, stvoril ženu naozaj zázračne. Jej cyklická plodnosť je riadená zložitými, presnými a na sebe závislými procesmi vylučovania hormónov, ktoré sa podieľajú na zabezpečovaní zdravého priebehu celého menštruačného cyklu vrátane ovulácie, a teda na plodnosti každej ženy. Pravidelnosť menštruačného cyklu či intenzita krvácania bývajú často považované za základný indikátor reprodukčného zdravia ženy. Dôležité je ale podotknúť, že ani pravidelné menštruačné cykly nemusia byť zárukou toho, že v nich dochádza k ovulácii, bez ktorej nie je možné otehotnieť. Z tohto uhla pohľadu má preto nezanedbateľnú úlohu pri zisťovaní zdravotného stavu ženy práve možnosť zhodnotiť, či sú menštruačné cykly ovulačné alebo nie.

V súčasnosti dokážeme celkom presne a spoľahlivo určiť, či v konkrétnom menštruačnom cykle prebehla ovulácia pozorovaním viditeľných znakov (a ich zmien) súvisiacich s procesom uvoľnenia vajíčka z vaječníka. Patria medzi ne zmeny hlienu krčka maternice, bazálnej telesnej teploty, krčka maternice či tie menej „uchopiteľné“, akými sú zmeny nálady alebo bolesť v podbrušku. Sledovaním týchto znakov a ich zmien v priebehu cyklu môže žena získať obraz nielen o svojom reprodukčnom zdraví, ale aj o zdraví všeobecne. Hormóny (nielen tie pohlavné) vznikajú v endokrinných žľazách a ich následným vylučovaním do krvného obehu dokáže tento systém žliaz regulovať rovnováhu celého organizmu. Aj vyššie spomenuté zmeny viditeľných znakov ovulácie, dokonca aj samotná ovulácia prebiehajú na základe zmien hladín jednotlivých hormónov. Preto môžu byť menštruačné cykly s poruchou ovulácie náznakom nesprávnej funkcie niektorej z endokrinných žliaz, čo môže mať negatívny dopad na celkové zdravie ženy.

Otázkou ostáva, prečo sú tieto možnosti prirodzeného sledovania priebehu ovulácie v dnešnej spoločnosti tak málo známe a uznávané, napriek tomu, že ich spoľahlivosť bola experimentálne preukázaná. Prečo sa niektorí odborníci odmietajú pozerať na problém ženskej plodnosti aj z globálnej perspektívy a namiesto hľadania príčiny len potláčajú príznaky. Možno sme si až príliš zvykli na moderné prístroje a komplikované postupy. Možno si niektorí lekári uľahčujú prácu predpisovaním hormonálnej antikoncepcie, sľubujúc úpravu cyklov či lepšiu pleť. A možno sa mnohým zdajú tieto metódy využívajúce prirodzené Bohom dané princípy až príliš staromódne, nezhodujúce sa s dnešným moderným svetom.

Metódy prirodzeného plánovania rodičovstva (PPR), ktoré si kladú za cieľ pomáhať párom orientovať sa v ich spoločnej plodnosti, vychádzajú pri určo-vaní plodných či neplodných dní práve z hodnotenia sprievodných znakov ženskej ovulácie. Nech nám je pri používaní týchto metód povzbudením aj to, že táto často neľahká cesta v sebe ukrýva „bonus“ - možnosť pravidelne sledovať, či v menštruačných cykloch dochádza k ovulácii, a prípadné odchýlky riešiť včas a do patričnej hĺbky. Odovzdávajme v modlitbe do Božích rúk všetkých lekárov a odborníkov, ktorí sa starajú o naše zdravie, aby boli ochotní vnímať aj tieto prirodzené signály, ktoré ženské telo vysiela. Pretože sám Boh ho stvoril takto zázračne...

Tým, ktorí by sa chceli o možných príčinách nepravidelných, bolestivých menštruácií či anovulačných cyklov dozvedieť viac, odporúčame knihu Plodnosť, cykly a výživa od autorky Marilyn M. Shannonovej (je dostupná na www.lpp.sk aj www.lpp.cz)

Viera Dobrotková

Zdroje: https://www.thepublicdiscourse.com/2019/ 01/47531/

Frank-Herrmann, P., Heil, J., Gnoth, C., Toledo, E., Baur, S., Pyper, C., Jenetzky, E., Strowitzki, T., Freundl, G., 2007. The effecti-veness of a fertility awareness based method to avoid pregnancy in relation to a couple’s sexual behaviour during the fertile time: a prospective longitudinal study. Human Re-production 22, 1310–1319.

Pallone, S.R., Bergus, G.R., 2009. Fertility Awareness-Based Methods: Another Option for Fa-mily Planning. J Am Board Fam Med 22, 147–157.

Vigil, P., Lyon, C., Flores, B., Rioseco, H., Serrano, F., 2017. Ovulation, a sign of health. Linacre Q 84, 343–355.