Používame cookies. +

     V období od února do dubna 2015 prováděla rakouská organizace INER (Institut přirozené regulace početí Rötzer) pod vedením pracovníka oddělení interní medicíny vídeňské univerzity, Matthiase Unselda za spolupráce s Couple to Couple League International, USA mezinárodní odbornou studii. Jejím cílem bylo zmapovat vliv přirozené regulace početí na manželský vztah uživatelů a jejich spokojenost v sexuální oblasti. Obě organizace učí STM.
     Na studii se podílely i LPP ČR a SR. Oddělené on-line dotazníky pro ženy a muže byly vypracovány v němčině a přeloženy do angličtiny, polštiny, italštiny, češtiny a slovenštiny. Pozvání k účasti bylo rozesláno na 6.827 adres, které mají pořádající organizace k dispozici. Z toho 2.560 respondentů vyplnilo celý dotazník (z toho 77% ženy a 23% muži).
     Účastníci žili z 89% v manželství, byli většinou vzdělaní a podle vlastního ohodnocení finančně v „dobrém“ nebo „velmi dobrém“ postavení. Obvykle buď neměly žádné děti, nebo měli 1-4. Velké rodiny (5 a více dětí) byly v menšině. V USA tvořily 16%, v Itálii 2%, v ostatních zemích 4-8%. To odporuje všeobecné představě, že mají uživatelé PPR příliš mnoho dětí. 
     V době, kdy studie probíhala, 80% zúčastněných žen používalo metodu k předcházení početí. Z těch, které se snažily početí docílit, 68% zkoušelo méně než jeden rok. Více než polovina všech účastnic hlásila, že otěhotněly za 6 měsíců  nebo méně, když se o početí snažily. (Jen necelých 9% zaznamenalo, že se musely o početí pokoušet více než jeden rok.) To dá předpokládat, že tyto ženy věděly, kdy jsou plodné, a to jim pomohlo docílit početí brzy.
     Téměř polovina respondentů používala někdy antikoncepci; 48% mužů v minulosti, 45% nikdy a 7% v současné době. U žen bylo žádáno rozlišení na hormonální a bariérovou antikoncepci. Předchozí užití bariérové hlásilo 41%, žádné 49% a současné užívání 10%. Předchozí užití hormonální antikoncepce hlásilo 44%, žádné 56% a současné méně než 1%.

Jak muži tak ženy vnímali spolupráci obou partnerů při praxi PPR jako důležitou (94% a 96%);
95% žen a 55% mužů řeklo, že jim praxe PPR pomohla lépe poznat své tělo. Mezi těmi, kteří měli děti, 85% žen a 82% mužů potvrdilo, že jim znalosti získané v praxi PPR pomohly mluvit s nimi o sexualitě.
Velká většina mužů (74%) a žen (64%) řekla, že jim PPR pomohlo zlepšit vztah. Jen méně než 10% cítilo, že jejich vztahu uškodilo;
53% žen a 63% mužů řeklo, že PPR zlepšilo jejich sexuální život, u 32% žen a 24% mužů se nic neměnilo;
75% žen a 73% mužů řeklo, že jsou buď „spokojeni“ nebo „velmi spokojeni“ s frekvencí pohlavního styku. To je v souladu s řadou jiných studií provedených v minulosti.

     Děkujeme všem českým a slovenským respondentům/kám za spolupráci. Podrobné výsledky studie v angličtině lze najít na: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5346544/.
Na českém překladu budeme pracovat.

Michaela Prentisová