Používame cookies. +

David Prentis

V našich kurzech naznačujeme, že trvalý vzestup teplot je důkazem, že k ovulaci došlo. To je většinou pravda, ale existují přece řídké výjimky. Trvalý vzestup teplot je důkazem, že již nedojde v daném cyklu k další ovulaci. Prof. Dr. med. Josef Rötzer ve své knize Osobní cyklus ženy popisuje vývoj normálního cyklu. Pod vlivem estrogenů zraje skupina folikulů ve vaječníku; jeden folikul se stane dominantním. To znamená, že roste do velikosti minimálně 20 mm, což je asi třetina velikosti vaječníku. Zralý folikul pak praskne a vypudí vajíčko v procesu ovulace (obr. 1). Z prasklého folikulu se tvoří žluté tělísko (corpus luteum), které vylučuje progesteron, který zabrání další ovulaci a udržuje výstelku dělohy pro případné uhnízdění oplozeného vajíčka či nově počatého člověka.

Někdy ale v tomto procesu dochází k poruchám. Dr. Rötzer popisuje tři takové možnosti:

Někdy folikul nepraskne a vajíčko následně zůstává ve folikulu, který se ale přece vyvine v žluté tělísko (obr. 2). Ta situace se označuje zkratkou LUF (luteinised unruptured follicle – luteinizovaný neprasklý folikul). Jedna studie zjistila, že se to stalo v 4,9% cyklů, jiné udávají až 10%.

Další možnost je, že folikul sice praskne, ale vajíčko zůstane viset (ovum retention), takže k ovulaci nedojde (obr. 3), ale folikul se vyvine v žluté tělísko. Takové případy jsou těžce zjistitelné.

Třetí možnost ukazuje obr. 4: folikul je prázdný (empty follicle syndrome) – neobsahuje vajíčko. Může se ale vyvinout v žluté tělísko. Hilgers a jeho spolu-pracovníci zjistili u dvou skupin celkem 241 žen, které měly potíže docílit po-četí, že mělo 50% respektive 43,4% syndrom prázdného folikulu. Tato porucha tedy může být významnou příčinou neplodnosti.

Všechny tři poruchy dohromady mohou vysvětlit, proč normálně plodný pár potřebuje většinou několik cyklů, než docílí početí.

[Prof. Dr. med. Josef Rötzer, Der persönliche Zyklus der Frau – Von der Vorpubertät bis in die Wechsel-jahre (Osobní cyklus ženy – od premenarche do přechodu), Freiburg, Basel, Wien, 1999, str. 126-8, 244n.]