Iowa, 21.6.2011 (kath.net) 014 454 – Ženy so sexuálnymi kontaktmi v ranej mladosti majú dokázateľne vyššie riziko rozvodov v neskoršom veku. Ukazuje to štúdia americkej Univerzity Iowa ako informovalo „Rádio Iowa“. Pod vedením sociológa Prof. Anthonyho Paika skupina vedcov skúmala vzťah medzi ranými sexuálnymi kontaktmi žien a ich neskorším rizikom rozvodov. Pritom možno štatisticky dokázať, že ženy, ktoré mali sex už pred 18. rokom, majú podstatne vyššie riziko rozvodov. Až 31 percent z nich sa už po 5 rokoch rozviedli, 47 percent po 10 rokoch. Nemanželské dieťa riziko rozvodov ďalej zvyšuje. Zo 4 takýchto žien má 1 žena nemanželské dieťa z doby predčasného sexuálneho života. Štúdia vyhodnotila údaje o 3800 ženách z roku 2002.
Preložila Mgr. Zuzana Gluchichová; krátené, prevzaté z informačníku Život Cirkvi vo svete.