Prehľad
Vzhľadom na citlivosť otázok, ktoré sa vzťahujú k antikoncepcii ( napr. sexuálna výchova, „epidémia" tehotenstva mladistvých a rozšírenie AIDS ) existuje v súvislosti s predchádzaním tehotensva, AIDS a pohlavných chorôb mnoho odporujúcich si informácii o efektívnosti najbežnejšej antikoncepčnej metóde na svete - kondómu V dnešnej dobe sú bežne dostupné dva druhy mužských kondómov - latexový kondóm a kondóm zo zvieracej blany (kože). Odborníci sa zhodujú na tom, že kondóm z kože nechráni pred AIDS a pohlavnými chorobami, ale nezhodujú sa už v otázke efektívnosti latexových kondómov.

Komplikujúce skutočnosti

 

Dnes sa veľmi diskutuje o tom, či latexové kondómy chránia pred vírusom HIV. Centra pre sledovanie chorôb (Centers for Disease Control - CDC ) tvrdia, že neporušené a správne používané latexové kondómy môžu chrániť pred vírusom HIV. (Lauran Neergaard. "CDC: Condoms Can Block AIDS." The Philadelphia Enquirer,6 August 1993,p.E 10.) Zdrojom tohoto tvrdenia sú mnohé štúdia, ktoré preukázali, že latexové kondómy majú 99% - nú účinnosť pri ochrane pred vírusom HIV.

 

Inherentné, prirodzene sa vyskytujúce póry v prírodnom kaučuku ( latexe ) merajú najviac 5 mikrónov. Spermie obvykle merajú v priemere približne 50 mikrónov a vírus HIV približne 0,1mikróna. ( C.M.Roland, Ph.D., Editor, Rubber Chemistry and Technology and Head of the Properties Section, Naval Research Laboratory.Letter entiled "Do You Want to Stake Your Life on a Condom ?" Washington Times ,22 April 1992.) Vzhľadom na porovnanie len veľkostí, to znamená, že vírus HIV by mohol latexovými pórmi prenikať rovnako jednoducho, ako mačka cez dvere do garáže. Vírus HIV však potrebuje „nosič“ na ktorý sa naviaže - biele krvinky označované CD4-T-lymfocyty a tak porovnanie samotných veľkostí vírusu HIV a pórov v latexe nie je dôkazom nespoľahlivosti kondómov. (doplnenie prekladateľa slovenského textu)

Je potrebné zohľadniť aj ďalšie dva faktory:

  1. Povrchový tlak je na molekulárnej úrovni neobyčajne silný. Je veľmi otázne, či by mohol vírus HIV v akejkoľvek vodnej suspenzii preniknúť otvorom dokonca stokrát väčším ako je jeho vlastný priemer
  2. Latexové kondómy sú "zdvojené" , t.j., že všetok, alebo väčšina prázdneho priestoru v prvej vrstve je prekrytá druhou vrstvou. Opakované fotografie napnutých kondómov získané pomocou elektrónového mikroskopu ( scanning electron microscope - SEM ) neukazujú žiadne prázdne priestory, dokonca ani pri dvojtisícovom zväčšení. ( "From the surgeon General,US Public Health Service." Journal of the American Medical Association, 9 June 1993,p.2840 )

 

 

Každá z uvádzaných štúdii má dve závažné chyby:

  1. Počas každej štúdie bolo použitých neobyčajne málo vzoriek ( iba jeden až desať kondómov z každého druhu ).
  2. Neboli simulované podmienky samotného pohlavného styku in vivo.

Zástancovia kondómov opakovane argumentujú, že latexové kondómy sú veľmi efektívne pri ochrane pred vírusom HIV. Skutočne, keď je latexový kondóm napnutý a zobrazený v maximálnom možnom zväčšení elektrónovým mikroskopom, zdá sa, že tu žiadne póry nie sú. Avšak, aj keď SEM zobrazenie napnutého latexového kondómu neukazuje žiadne póry, musíme mať na pamäti, že napnutie sa vzťahuje len k jednému druhu záťaže materiálu: rovnako meraná priečna záťaž. Pomocou SEM nie je možné získať správnu predstavu o póroch v kondóme, pretože je pri SEM zobrazení praktický nemožné zároveň simulovať štyri ďalšie záťaže, ktoré sa pri kondómoch vyskytujú pri vlastnom pohlavnom styku: tlaková záťaž ( kolmá na os priečnej záťaže ), namáhanie "strihom" ( vysoko krútiaca, alebo uhlová záťaž v kritických bodoch ), trecia záťaž ( odieranie pri kolmom pohybe medzi dvoma plochami ) a „korózna“ záťaž spôsobená zmesou telesných tekutín a mastiva, ktorých efekt je zvýšený súčasným výskytom opakujúcich sa mechanických záťaží.


Tvrdiť, že latexový kondóm je bezpečný, pretože sa v ňom nevyskytujú žiadne póry, keď bola zohľadnená iba jedna z piatich záťaží, je to isté, ako hovoriť, že nový model auta je vhodný pre premávku po diaľnici, pretože ide po rovnej a suchej vozovke rýchlosťou 40km/h bez toho, aby sa rozsypal.

Významná štúdia Úradu pre výživu a lieky ( Food and Drug Administration - FDA ) z roku 1992 zdôraznila, že v latexových kondómoch sa skutočne vyskytujú póry. Táto štúdia, ako prvá simulovala samotné podmienky pohlavného styku a preukázala zistiteľný únik častí veľkosti HIV pri jednej tretine testovaných kondómov. ( Roland F.Carey,Wiliam a.Herman Stephen M.Retta,Jean E.Rinaldi,Bruce a. Herman, and T. Whit Athey. " Effectiveness of Latex Condoms as a Barnier to Human Immunodeficienty.Virus-Sized Particles Conditions of Simulated Use." Sexuality Transmitted Diseases, July - August 1992,pp.230-233)

Tí, ktorí diskutujú o výhodách a nevýhodách kondómov, by mali mať na pamäti, že hlavička ľudskej spermie meria v priemere 50 mikrónov a hlavička vírusu HIV 0,1 mikróna.( C.M.Roland Research Laboratory.Letter entitled " Do You Want to Stake Your Life on a Condom?" Washington Times, 22 April 1992). To znamená, že spermia, ktorá je latexovým kondómom účinne blokovaná, je asi 10 na 8 krát robustnejšia, ako vírus HIV.( Keď uvažujeme o priepustnosti, je potrebné brať do úvahy nie iba priemer spermie a vírusu HIV, ale je nutné uvažovať v troj-rozmernej sústave, čím dospejeme k pomeru 125 000 000: 1). Toto porovnanie veľkosti sa dá prirovnať ku päť tonovému slonovi, ktorý stojí vedľa malej mušky.

Hlavné nebezpečenstvo

Aj keď sa zdá, že latexové kondómy prepúšťajú vírus HIV, najväčšie nebezpečenstvo infekcie spočíva v tom, že kondóm môže často prasknúť, roztrhnúť sa a skĺznuť. Aj keď časť vírusov HIV môže preniknúť cez póry kondómu, riziko infekcie je veľmi malé; ale v tých prípadoch kedy kondóm katastrofálne zlyhá, človek je vystavený obrovskému riziku nevyhnutného nakazenia sa vírusom HIV. Pokiaľ kondóm zlyhá pri pohlavnom styku s osobou nakazenou vírusom HIV, existuje tu zrejmá možnosť pomalej a bolestivej smrti. Možnosť poškodenia kondómu je ovplyvnená mnohými faktormi, medzi ktoré patrí i druh lubrikačného gélu a kondómu. V knihe Contraceptive Technology sú zaznamenané výsledky siedmich nedávnych štúdii, z ktorých vyplýva , že sa poškodilo 60 z 2414 kondómov- t.j. 2,5%. ( Robert A.Hatcher,et.al. Contraceptive Technology - sixteenth Revised Edition. New York: Irvington Publishers, 1994.Table 7-3, "Prospektive Studies of Condom Breakage During Vaginal - Developed Countries: A Review of the Literature." p.157. )

Existujú aj výskumy, ktoré využili žijúce páry, aby zistili mieru prenosu HIV. Výskum lekárskej fakulty na univerzite v Miami preukázal, že tri z desiatich žien sa nakazili HIV počas osemnástich mesiacov. ( AIDS Related Complex – ARC) ( "Evaluation of Heterosexual Partners, Children and Household Contacts of Adults With AIDS." Journal of the American Medical Association - JAMA. 6 february 1987.)
To znamená, že miera nákazy je 11,2% za rok, 21% za dva roky, 30% za tri roky, 45% za päť rokov 70% za desať rokov. Článok v  časopise The Lancet uzatvára, že " možné následky zlyhania kondómu kde jeden partner je nakazený vírusom HIV, sú natoľko vážne a pravdepodobnosť zlyhania je taká veľká, aby používanie kondómov rizikovými skupinami nebolo prezentované ako "bezpečný sex"...
Kondómy výrazne zlyhávajú: 13-15% žien, ktorých partneri používajú kondóm ako jedinú metódu antikoncepcie, otehotnie počas jedného roku." ( Jeffrey A.Kelly and Janet S.St.Lawrece."Cautions about Condoms in Prevention of AIDS." The Lancet - Journal of the English Medical Society.7 February 1987,p.323.)

 

 

Efektivita kondómov proti pohlavným chorobám

Väčšina zdravotníckych úradov sa zhoduje, že kondómy- pokiaľ sú správne používané a nepoškodené, efektívne chránia pred takými pohlavnými chorobami ako sú kvapavka a syfilis. Nesprávne používanie kondómu, alebo jeho poškodenie však môže spôsobiť masívne vystavenie sa týmto chorobám tak isto, ako pri víruse HIV. Ale ani najlepšie používanie nepoškodeného kondómu nechráni pred pohlavnými chorobami, ktoré sa prenášajú priamym kontaktom kože, ako ľudský papilomat ( papilomavirus- HPV ) a opar pohlavného ústroja ( herpes implex virus - HSV ). Tieto vírusy často nakazia celú oblasť pohlavných orgánov. A nakoniec, mnoho pohlavných chorôb ako kvapavka a syfilis sa prenášajú orálnym sexom, ktorý sa väčšinou praktizuje pri striedaní sexuálnych partnerov. ( Fobert A. Hatcher,et. al. Contraceptive Technology - Sixteenth Edition. New York: Irvington Publishers,1994.) Tieto problémy čiastočne spôsobujú znovu objavenie niektorých pohlavných chorôb. Chlamydiová infekcia je najbežnejšou bakteriálnou chorobou v USA a má za následok neplodnosť a mimo maternicové tehotenstvo. Ročne sú hlásené štyri milióny nových prípadov chlamydiovej infekcie ( najbežnejšia pohlavná choroba). Bradavice na genitáliách (condyloma acuminata ) sú spôsobené vírusom HPV - najbežnejšia vírusová pohlavná choroba v USA. Ročne sa ňou nakazia asi tri milióny ľudí. Predpokladá sa, že 50% mladých žien, ktoré striedajú partnerov, sú nakazené vírusom HPV. Táto choroba je tiež spojená so striedaním sexuálnych partnerov a so skorým pohlavným stykom.

 

V USA je každoročne asi 1,5 milióna nových prípadov kvapavky a takmer štvrtina všetkých nakazených mužov nemá žiadne symptómy. Kvapavka môže tiež nakaziť sliznicu, tzn. i ústa. Neliečená infekcia môže mať veľmi vážne následky - sterilitu, panvoví absces a vážne zdravotné problémy u detí, ktoré sa narodia nakazeným matkám. Hepatitis B je zvlášť nebezpečným problémom v niektorých rozvojových krajinách. Môže mať za následok chronickú hepatitídu, cirhózu, rakovinu, zlyhanie pľúc a smrť. Neexistuje žiadna liečba a až 20% obyvateľstva mnohých rozvojových krajín ma symptómy tejto infekcie. Vírus HSV spôsobuje herpes genitalis a v USA ním je už nakazených asi tridsať miliónov ľudí, z ktorých väčšina nemá žiadne symptómy. Tí , ktorí majú symptómy môžu mať bolestivé vredy v oblasti pohlavných orgánov, alebo v ústach. Zápal panvy je výsledkom nakazenia inými pohlavnými chorobami a vírusmi, alebo baktériami ako kvapavka a E.Coli. Každoročne sa nakazí jeden milión Američaniek z ktorých 20% musia byť hospitalizované. PID infikuje vaječníky a je hlavnou príčinou mimomaternicového tehotenstva.


Syfilis, jedna z najzhubnejších pohlavných chorôb, dosiahla za posledných štyridsať rokov najvyššiu úroveň. Každý rok sa v USA nakazí 40 000 ľudí. Neliečená syfilida má za následok vyrážky, zranenie, ochrnutie, aneurysmu, slepotu a smrť.

Zdravotnícki odborníci často tvrdia, že existuje "epidémia" tehotenstiev mladistvých, AIDS, alkoholizmus, užívanie drog a samozrejme násilie proti potratovým centrám. Väčšina týchto obvinení je prehnaná a nie je náležite štatisticky preukázaná.

Avšak prehlásenia o epidémiách pohlavných chorôb žiaľ nie sú prehnané. Ak je iba v USA viac ako 100 miliónov ľudí nakazených jednou, alebo viacerými z dvadsiatich pohlavných chorôb, je nereálne očakávať, že tenký a ľahký polyuretán, alebo latex epidémiu spomalí.

Jediným spôsobom, ako úplne zničiť pohlavné choroby, je nasledovať Boží plán pre náš sexuálny život: abstinencia pred manželstvom a potom vernosť. Učitelia sexuálnej výchovy a predavači kondómov nám samozrejme hovoria , že to nie je reálne, ale nemajú pravdu. Snáď k takémuto záveru sa dopracujú potom, keď sa zdravotnícki odborníci budú ďalších desať alebo dvadsať rokov neúspešne snažiť, ochrániť ľudstvo pred pohlavnými chorobami .
Brian Clowes, PhD: " The Facts of Life ", HLI 1997

Slovenský preklad: Ing. Jozef Predáč; LPP SR