A nikdy ťa neopustímManželský sľub väčšina ľudí vníma najmä ako právnické prehlásenie nevyhnutné na uzatvorenie sviatostného manželstva. No on v sebe ukrýva podstatne viac. Pre nás je kompasom, ktorý naše manželstvo vedie po cestách spoločného života už 28 rokov.
 
V najnovšej publikácii Richarda Vašečku „A nikdy ťa neopustím“ autor prechádza rad za radom slová manželského sľubu a ich význam. Vysvetľuje ich podstatu a prakticky ich aplikuje do bežného manželského života. Odkrýva poklad a silu, ktoré Boh ukryl do slov manželského sľubu a tak môže byť sprievodcom či spoľahlivým kompasom pre všetkých, ktorí spoločne kráčajú po ceste do večnosti.
 
 
Vďaka Richard za tvoju novú knihu. Je skvelá!
Jozef a Simona Predáčovci

Čítať ďalej


Pred dvomi rokmi mi súrodenci pripravili dar k narodeninám – pobyt v Ríme a v Miláne spojený s návštevou Mesera, kde žila svätá Gianna Beretta Molla. Práve v dňoch tejto mojej púte sa odohralo niečo, o čom som sa dozvedela pár dní po návrate domov. V deň, keď som odchádzala z domu do Ríme, zomrela mladá žena a matka, 28-ročná Chiara. A v posledný deň, ktorý som bola v Ríme, mala pohreb v kostole sv. Františky Rímskej. Tam ju kazateľ prirovnal k svätej Gianne.

Od Chiarinej smrti ubehli dva roky a jej svedectvo oslovuje ľudí po celom svete. Keď som sa dozvedela o Chiare – najprv len pár

Čítať ďalej


S interpretmi teológie tela Jána Pavla II. sa vraj roztrhlo vrece. Na Slovensku bol nedávno Christopher West, predtým Katrina Zeno. A teraz vo vydavateľstve Don Bosco vyšla knižka (nielen) pre mladých s názvom Teológia jeho/jej tela.
Mnohí o teológii tela ešte nepočuli nič. Iní zas k nej pristupujú s predsudkami, lebo skôr, akoby sa s touto témou zoznámili, počuli kritiku na tých, ktorí sa ju snažia sprístupniť.

Knižka, ktorú chceme dnes dať do pozornosti, sa nesnaží prerozprávať celú teológiu tela „po svojom“. Napísal ju Jason Evert, ktorý má aj s manželkou skúsenosti, ako tému povolania k láske sprostredkovať mladým ľuďom. Chlapcom i dievčatám sa prihovára od srdca.

Knižka má

Čítať ďalej


Antikoncepcia a čo na to KCBrožúrka sa snaží sprostredkovať postoj Katolíckej cirkvi a prezentovať postoje katolíckej bioetiky.
Veriacim chce ponúknuť orientáciu v problematike antikoncepcie. Oceňujem snahu autora vyjadriť sa k tejto téme, ale domnievam sa, že tak, ako je brožúrka napísaná, by neobstála v diskusii s tými, ktorí pravdu hľadajú, ale majú pochybnosti. Aj mne ide o to, aby veriaci mali správnu orientáciu. Preto sa chcem vyjadriť zo skúseností, ktoré mám ako lektorka STM metódy PPR Ligy pár páru a ponúknuť prehľad problémových častí textu s návrhom na ich úpravu:
 

1.kapitola – nepresná definícia antikoncepcie

2.kapitola – nepresné rozdelenie antikoncepcie, termín „prirodzená antikoncepcia“

4.kapitola

Čítať ďalej


medzi-nebom-a-morom-obalka.jpg
Karen Kingsburyová vo svojej knihe Medzi nebom a morom románovým štýlom spracovala tému postabortívneho syndrómu a toho, čo s tým súvisí: ako sa zdanlivo zabudnutá udalosť vynorí z minulosti v živote muža, ako jedno rozhodnutie ovplyvňuje denno- denne život ženy, ako môžu reakcie okolia zraňovať alebo pomáhať. So žensky citlivým zmyslom pre detail zahrnula do svojej knihy hĺbku bolesti, ktorá ukazuje, že zlo vždy škodí – aj keď to človek sám nepociťuje. Ale zároveň celý príbeh smeruje k nádeji, že je možné, ba potrebné, začať znovu – nepôjde to však bez uzavretia minulosti. Nič nové sa nedá stavať na rozsypaných

Čítať ďalej