163.3Milí priatelia, od prvého vydania slovenskej Príručky symptotermálnej metódy PPR a ekologického dojčenia prešlo 19 rokov. Odvtedy bola preložená a vydaná v češtine (2006 a 2013), v angličtine (2007), v gruzínčine (2009) a vyšli dve slovenské aktualizované dotlače (2010 a 2014). Keď píšem tieto riadky, je už v tlačiarni 4. prepracované vydanie Príručky a čoskoro si ju nájdu v schránke všetci, ktorí finančne prispeli na jej vydanie, či už cez crowdfundingovú platformu Donio, alebo priamo na účet LPP.

Najnovšie vydanie bolo napísané so zámerom zachovať kontinuitu s predchádzajúcimi vydaniami, doplniť nové informácie z oblasti PPR a zjednodušiť výučbu STM. Oproti predchádzajúcemu vydaniu z roku 2014 je štruktúrovanejšia a plnofarebná, čím sa stáva prehľadnejšou. Pomocou konkrétnych ilustračných príkladov z reálneho

Čítať ďalej


stvořená     Pod tímto titulem připravila LPP pro celostátní setkání mládeže v létě 2008 brožurku pro děvčata. Protože bylo první vydání rozebrané, vydali jsme
k letošnímu setkání publikaci znovu, ovšem v nové úpravě.
     Naším cílem je oslovit dospívající dívky a vysvětlit křesťanské pojetí lásky a význam čistoty před manželstvím i v manželství. Chceme je také seznámit se symptotermálním sledováním cyklů, které nemusí sloužit jen k plánování početí, ale umožňuje i svobodné dívce či ženě poznávat, jak pracuje její  organizmus a jak úžasný je dar plodnosti.
     Částí brožurky jsou odpovědi křesťanských gynekologů na konkrétní otázky, které mohou zajímat dospívající dívky.
     Doufáme, že publikace dokáže

Čítať ďalej


Kniha PPR final na webOd polovice novembra máme k dispozícii nové - už 3. revidované a rozšírené vydanie Príručky symptotermálnej metódy PPR a ekologického dojčenia (181 str.) aj s vynovenou Cvičnou príručkou (32 str.). Oproti II. vydaniu prináša okrem niekoľkých zjednodušení a presnejších formulácií aj konkrétne odporúčania, ako praktizovať STM v období prechodu. Ponúka vysvetlenie, v čom je morálny rozdiel medzi praktizovaním PPR a používaním antikoncepcie a z čoho vychádza učenie Katolíckej cirkvi pri odmietaní antikoncepcie. Príručka obsahuje skúsenosti a podnety Ako zvládnuť zdržanlivosť v plodnom období a udržať intimitu a túžbu v období neplodnom (11. kapitola), ako aj Doslov: List ženám a List mužom. Vložením týchto kapitol zameraných na budovanie vzťahu medzi manželmi chceme ponúknuť pomoc ženám aj mužom lepšie zvládať výzvy, ktoré nesie so sebou život

Čítať ďalej