Používame cookies. +
medzi-nebom-a-morom-obalka.jpg
Karen Kingsburyová vo svojej knihe Medzi nebom a morom románovým štýlom spracovala tému postabortívneho syndrómu a toho, čo s tým súvisí: ako sa zdanlivo zabudnutá udalosť vynorí z minulosti v živote muža, ako jedno rozhodnutie ovplyvňuje denno- denne život ženy, ako môžu reakcie okolia zraňovať alebo pomáhať. So žensky citlivým zmyslom pre detail zahrnula do svojej knihy hĺbku bolesti, ktorá ukazuje, že zlo vždy škodí – aj keď to človek sám nepociťuje. Ale zároveň celý príbeh smeruje k nádeji, že je možné, ba potrebné, začať znovu – nepôjde to však bez uzavretia minulosti. Nič nové sa nedá stavať na rozsypaných základoch minulosti.
Autorka v tomto románe vystihla aj premenu myslenia, ktorá prichádza vekom. Inak rozmýšľa dospievajúce dievča a inak zrelá žena. Mladý chlapec netuší, čo prežíva jeho dievča, nedokáže vidieť, ako jedno jeho rozhodnutie bude vplývať na roky vopred.
Možno sa na prvý pohľad zdá, že o potratoch a postabortívnom syndróme sa toho už popísalo dosť. Možno necítime potrebu opakovane dokazovať, či potvrdzovať argumentami, že potrat je zlo, že postabortívny syndróm jestvuje a že interrupcie sa stále dejú. Ale ak sú tieto skutočnosti zakomponované v románe, na mieste hlavných postáv si ľahko vieme predstaviť práve svoju dcéru, svojho syna, možno sa stotožníme s niekým z okolia – možno s matkou, otcom. A vtedy spoznáme, že všetky tieto a im podobné istoty sa stanú súčasťou nášho najvnútornejšieho presvedčenia až vtedy, keď sa dotknú nášho srdca. Až potom dokážeme vidieť za zlom potratu predovšetkým ľudí, ktorým toto zlo ubližuje.
Za osobitnú zmienku stojí aj to, že autorka do románu zahrnula osudy a príbehy skutočných ľudí. V úvode knihy vysvetľuje, prečo sa ich rozhodla takto „navždy zvečniť“.
Kniha je vhodná osobitne pre dospievajúcich – najmä pre dievčatá, ale aj pre chlapcov, aby si vzájomne porozumeli a vyvarovali sa nesprávnych a zraňujúcich rozhodnutí. Rovnako je však vhodná pre dospelých, ktorí sa chcú priblížiť k dospievajúcim. A v neposlednom rade je kniha určená všetkým, ktorí hľadajú nádej a spôsob, ako uzdraviť zranené srdce.