A nikdy ťa neopustímManželský sľub väčšina ľudí vníma najmä ako právnické prehlásenie nevyhnutné na uzatvorenie sviatostného manželstva. No on v sebe ukrýva podstatne viac. Pre nás je kompasom, ktorý naše manželstvo vedie po cestách spoločného života už 28 rokov.
 
V najnovšej publikácii Richarda Vašečku „A nikdy ťa neopustím“ autor prechádza rad za radom slová manželského sľubu a ich význam. Vysvetľuje ich podstatu a prakticky ich aplikuje do bežného manželského života. Odkrýva poklad a silu, ktoré Boh ukryl do slov manželského sľubu a tak môže byť sprievodcom či spoľahlivým kompasom pre všetkých, ktorí spoločne kráčajú po ceste do večnosti.
 
 
Vďaka Richard za tvoju novú knihu. Je skvelá!
Jozef a Simona Predáčovci