dar 149.2     Vianoce patria odjakživa k mojim obľúbeným sviatkom. Ako malé dieťa som mal rád atmosféru, ktorá v našom byte vládla pár dní pred Štedrým dňom a najmä od rána 24. decembra. Obaja s bratom sme nakúkali cez kľúčovú dierku zatvorených dverí na obývačke a cez ich matné zrnité sklo s nádejou, že uvidíme anjelov, ako prinášajú a zdobia vianočný stromček; súperili sme medzi sebou, kto ich uvidí prvý, a tešili sa na prekvapenia pod stromčekom.

     Neskôr, keď som už bol väčší a odhalil „tajomstvo Vianoc“, sa k očakávaniu toho, čo dostanem, pridalo aj očakávanie toho, ako zareagujú moji drahí na darčeky, ktorými som sa ich snažil obdarovať. Ale muselo prejsť ešte zopár rôčkov, kým som pochopil, že Vianoce sú

Čítať ďalej


ktorom pokračujeme v tohtoročnej téme - MUŽ a manželská intimita, zodpovednosť a láska. 

Je to už viac ako 25 rokov, čo  Liga začala robiť ešte v bývalom Československu kurzy porozumenia ľudskej plodnosti pomocou symptotermálnej metódy. Je preto logické, že väčšina účastníkov týchto kurzov v súčasnosti už rieši tému plodnosti v prechode alebo toto obdobie má za sebou. Zhodou okolností sa v tomto čísle novín stretli tri príspevky od pisateľov, ktorých vlasy sú viac alebo menej ozdobené strieborným leskom a reflektujú manželskú lásku a jej výzvy po rokoch spoločnej púte. Veríme, že tých vekom mladších poteší prvý zo série článkov, ktoré mapujú návrat plodnosti po pôrode.

* * *

Je prirodzenosťou človeka,

Čítať ďalej


Volám sa Helenka a mám 45 rokov, 5 detí, úžasného manžela a prežívam už 25 krásnych rokov manželstva. Skúsenosť nášho manželstva nepíšem preto, aby som ním hodila ťažké bremeno na plecia manželov, ale naopak, aby som ohlásila že v manželstve sa dá žiť sexualita v slobode. Božie Slovo hovorí:

On mu povedal: „Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým svojím srdcom, celou svojou dušou a celou svojou mysľou! To je najväčšie a prvé prikázanie. Druhé je mu podobné: Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého! Na týchto dvoch prikázaniach spočíva celý Zákon i Proroci.“ (Matúš 22,37‑40 )

A práve toto sa stalo

Čítať ďalej


Občas dostaneme námietku, že PPR vychováva manželov k pokrytectvu, pretože na jednej strane manželia tvrdia, že sú otvorení životu a nebránia počatiu, ale pritom robia všetko proti tomu, aby počali (okrem tých manželov, ktorí PPR používajú na dosiahnutie počatia).

Ak kreslíme grafy, robíme záznamy, aby sme zistili plodné a neplodné dni, a potom sa usilujeme načasovať intímne zjednotenie do dní neplodných, ako to súvisí s otvorenosťou životu a s ochotou prijať deti ako Boží dar, čo manželia sľúbili pri sobáši?

Podľa niektorých je to nedôvera voči Bohu – vraj najlepšie je nesledovať nič, nechať sa prekvapiť, veď Boh nám predsa nenaloží

Čítať ďalej


„...PPR je o odopieraní si a v Písme je napísané: „neodopierajte si navzájom, aby vás satan nepokúšal pre vašu nezdržanlivosť.“
     Ak si nemáme odopierať a ak sú metódy PPR založené na periodickej abstinencii (pri predchádzaní tehotenstvu), neznamená to potom, že zdržanlivosť je proti tomu, čo chce Boh?

     Na úvod je potrebné povedať, že nie je možné vziať jednu vetu z Biblie a vykladať si ju doslovne. To by sme sa dostali do sporu hneď s ďalšimi vetami. Veď sv. Pavol napríklad okrem uvedenej vety napísal aj toto: … Tí, čo patria Kristovi Ježišovim, ukrižovali svoje

Čítať ďalej