Bazálna telesná teplota (BTT) je teplota oddýchnutého ľudského organizmu meraná v pokoji, neovplyvnená jedlom, pitím alebo telesnou námahou.

Po ovulácii sa prasknutý folikul mení na žlté teliesko - corpus luteum a začína produkovať  hormón progesterón, ktorý spôsobuje poovulačný vzostup bazálnej teploty. Tento vzostup trvá až do najbližšej menštruácie. Pre zdravú plodnú ženu sú preto typické dvojhladinové teplotné krivky, ako znázorňuje obrázok.

ndvojhladinovakrivka

Meranie bazálnej teploty je veľmi užitočné, pretože umožňuje:

a.) jednoduché potvrdenie, že v cykle skutočne dozrelo vajíčko (prebehla ovulácia)

b.) veľmi presný odhad termínu najbližšieho menštruačného krvácania, čo ocenia najmä ženy s nepravidelnými cyklami / bližšie informácie nájdete v Príručke symptotermálnej metódy PPR /

c.) bezplatné a rýchle potvrdenie tehotenstva

d.) presný odhad dátumu pôrodu


Na vyhodnotenie teplotnej krivky a určenie plodného a neplodných období v cykle existujú presné pravidlá, ktoré si môžete naštudovať sami z publikácie Príručka symptotermálnej metódy PPR.


Liga ponúka možnosť naučiť sa symptotermálnu metódu aj formou kurzu STM, na ktorom na rozdiel od knihy môžete využiť prítomnosť učiteľského páru pre detailnejší výklad a osobnú konzultáciu.