Používame cookies. +
Nechať žiť je správna voľba! Vyber si život! Dieťa je dar!
 
Tieto a podobné heslá s pozitívnym prístupom k novému životu poznáme všetci z   prolife aktivít a kampaní. Iste, je ich potrebné šíriť a chrániť každý život, to vieme.  Toto posolstvo však nie je určené iba tým, ktorí sa rozhodujú, či si dieťa nechať alebo ho odstrániť. Francine Riversová v knihe Dieťa zmierenia vstupuje do vnútorného sveta všetkých zúčastnených postáv, ktorých sa nejakým spôsobom dotklo nečakané tehotenstvo študentky Dynah.  Dynah pochádza z kresťanskej rodiny a študuje na kresťanskej univerzite. Jej snúbenec sa pripravuje na povolanie kazateľa. Rodičia navštevujú kresťanský

Čítať ďalej


    Ak si zadovážite túto knihu, prečítate si zaujímavé postrehy a skúsenosti amerického psychológa Kevina Lemana. Sľubuje, že v nej nájdete množstvo podnetov, ktoré vám pomôžu zmeniť vaše manželstvo a vybudovať uspokojivý a plnohodnotný vzťah. Je pravdou, že Kevin Leman píše zaujímavo a nepopieram, že v jeho knihách môžete nájsť dobré podnety pre manželský vzťah. Len chcem upozorniť na to, že v oblasti sexuálnej etiky je asi zo všetkých prostestantských autorov najviac liberálny. Aj keď svoje postoje zdôvodňuje biblicky, treba mať na pamäti, že v protestantských cirkvách je veľká rôznorodosť názorov v etických otázkach. Je to tak preto, lebo aplikácia etických princípov, ktoré z Písma vyplývajú, je v nich ľubovoľná podľa subjektívneho výkladu.
  

Čítať ďalej


Kresťania, ktorí chcú žiť svoje manželstvo a rodinný život podľa zámeru, aký mal Boh, majú dnes k dispozícii množstvo literatúry na túto tému. V našich kresťanských kníhkupectvách je veľa kníh od protestantských autorov, ktoré obsahujú návody a rady, ako vytvoriť trvalý a harmonický manželský vzťah. Autori sa snažia svoje poznanie a skúsenosti odovzdať ďalej a zároveň svoje postoje potvrdzujú citáciami z Písma. Hoci tieto knihy obsahujú mnohé cenné psychologické rady, v oblasti manželskej čistoty sa väčšina z nich nezhoduje s učením Katolíckej cirkvi. Najznámejší je asi benevolentný postoj k antikoncepcii.

Čítať ďalej


Christopher West sprevádza v knihe čitateľa katechézami o ľudskej láske, manželstve, sexualite a zodpovednom rodičovstve, ktoré predniesol Ján Pavol II. počas audienčných príhovorov v prvých rokoch svojho pontifikátu. Súhrnne tieto katechézy vyšli v českom jazyku pod názovm „Teologie těla“ a v slovenčine pod názvom: Ako muža a ženu ich stvoril“. Mnohí ich označujú za „sexuálnu revolúciu“  Christopher West  prekladá do jazyka čitateľa dnešnej doby filozofický a „hutný“ štýl Jána Pavla II.. Možno po prečítaní tejto knižky zistíte, že máte v ruke niečo ako „kľúč“, pomocou ktorého sa vám sprístupnia bohatstvá teológie Jána Pavla II.

A možno si po jej prečítaní poviete – Konečne to niekto

Čítať ďalej


vztahova-vychova-william-sears-a-martha-searsova.jpg

V priebehu prázdnin obohatil knižný trh nový titul vydavateľstva Christbook, slovenský preklad knihy Vzťahová výchova  od  medzinárodne uznávaných odborníkov na túto tému Wiliama a Marty Searsových.  S ich synom, Dr. Robertom Searsom, som mala možnosť sa osobne stretnúť a zhovárať v septembri roku 2007, keď som sa zúčastnila konferencie Dojčenie, pediater a vzťahy v rodine, na ktorej bol hlavným prednášajúcim.  Bola som nadšená. S  prekvapením a radosťou som zistila, že to, čo som sa snažila intuitívne uplatňovať v prístupe k našim deťom, sa volá vzťahová výchova. Okolie ma totiž „obviňovalo“, že ich rozmaznávam a ja som sa len usilovala vybudovať

Čítať ďalej