Chtěl bych poděkovat všem dárcům z ČR a Slovenska, kteří poslali dary na rekonstrukci zničeného domu Ephraima a Theresiy Lukongových  za štědrost. Spolu s dary, které jsme dostali z Nizozemska a USA jsem jim odeslal v prosinci 4.000 € a v lednu 5.100 €, celkem 9.100 €. 

Dary pro LPP Kamerun:
na opravu domu: 7.600€
                                               Česká LPP - 2.808€ 
                                   

Čítať ďalej


  un baby ultrasound petition   Výbor OSN pre ľudské práva chce v medzinárodnom práve drasticky prekrútiť definíciu práva na život na právo na potrat a asistovanú samovraždu. Hoci článok 6  Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach uvádza: „Každá ľudská bytosť má právo na život,“ výbor navrhuje taký výklad práva na život, ktorý de facto znamená uvalenie povinnosti legalizácie potratov a asistovanej samovraždy.

     Medzi najproblematickejšie patria body 9 a 10, o ktorých sa detailnejšie môžete dozvedieť priamo na stránke petície, ktorú vám dávame do pozornosti a povzbudzujeme vás, aby ste ju podporili.

     Ak by nový všeobecný komentár vstúpil do platnosti, každý štát, ktorý je zmluvnou stranou Medzinárodného paktu

Čítať ďalej


Ephraim a TheresaJe to už dost dlouho, co jsme spolu naposledy komunikovali. Daří se nám fyzicky dobře, ale psychicky nás politická situace v naší zemi hodně trápí. Když nenávist potlačí lásku, nemá společnost pokoj. A to je přesně to, čím v Kamerunu procházíme. Ať už jsme anglofonní nebo frankofonní, jsme přece Afričané a děti Boha, který nám dal naši kamerunskou zemi zadarmo. Prosíme, modlete se za nás a náš národ. Nevíme, jak bude vypadat politická situace 1. října 2017. Ovšem Bůh má všechno v rukou, a nám nezbývá než se modlit.
     Bez ohledu na situaci v naší zemi pokračujeme ve svém úkolu šíření PPR. V tomto roce 2017 jsme dokončili kurz pro 15 párů v diecézi

Čítať ďalej


Mama otec detiV predchádzajúcom čísle nášho bulletinu sme vás pozvali podporiť iniciatívu MAMA, OTEC A DETI. Z Asociácie otca mamu deťom, ktorá zastrešuje na Slovensku zber podpisov sme dostali mail s obsahom ktorého sa chceme s vami podeliť.
"Na počet obyvateľov sme vyzbierali percentuálne najviac podpisov v celej Európskej únii ! Naše národné kvórum určené  Európskou úniou sme prekročili o viac ako 900 %. Ďakujeme Vám za to, že ste pochopili, že mnohé zápasy o rodinu sú presúvané mimo Slovenska právo preto, aby sa nám mohli nanútiť hlúpejšie názory."
Ďakujeme vám za vašu angažovnosť.
Európa sa nás týka!

Čítať ďalej


imagesV marci tohto roka má byť na rokovaní slovenského parlamentu predložený návrh novely ústavného zákona, ktorého cieľom je povýšiť základné zásady upravené v súčasnosti platným Zákonom
o rodine na ústavné.

Liga pár páru spoločne s Fórom pre verejné otázky a Ústredím slovenskej kresťanskej inteligencie verejne prezentovala podporu tohto návrhu na tlačovej konferencii, ktorá uskutočnila v utorok 28. januára v Dome novinárov.

 

 

Podstatou návrhu novely Ústavy, ktorá je reakciou na vývoj v súčasnom svete a osobitne v Európe (nové vymedzenie a interpretácia pojmov manželstvo, rodina) sú dve nové vety:„Manželstvo je jedinečným zväzkom jedného muža a jednej ženy. Slovenská republika manželstvo

Čítať ďalej