ktorom pokračujeme v tohtoročnej téme - MUŽ a manželská intimita, zodpovednosť a láska. 

Je to už viac ako 25 rokov, čo  Liga začala robiť ešte v bývalom Československu kurzy porozumenia ľudskej plodnosti pomocou symptotermálnej metódy. Je preto logické, že väčšina účastníkov týchto kurzov v súčasnosti už rieši tému plodnosti v prechode alebo toto obdobie má za sebou. Zhodou okolností sa v tomto čísle novín stretli tri príspevky od pisateľov, ktorých vlasy sú viac alebo menej ozdobené strieborným leskom a reflektujú manželskú lásku a jej výzvy po rokoch spoločnej púte. Veríme, že tých vekom mladších poteší prvý zo série článkov, ktoré mapujú návrat plodnosti po pôrode.

* * *

Je prirodzenosťou človeka, že túži milovať a túži byť milovaný. Vyznanie lásky má nespočetné množstvo podôb, foriem a výrazov. Napríklad:

   „Toto je muž, s ktorým chcem zostarnúť ,"

obr.146.2

najmä ak sú tieto slová povedané úprimne po niekoľkých desiatkach rokoch spoločného života. A práve ony boli aj inšpiráciou k napísaniu úvodníka pre toto číslo. 

 

 

 

* * *

 „Naučili jsme se oba STM a i já jsem pochopil, že podstatnou součástí a velkou výhodou přirozených metod je právě to, že je to metoda pro celý manželský pár, nikoli jen pro jednoho. Anička měla cykly jednoduché, snadno vyhodnotitelné. Stačilo prostě počkat a společně se těšit. Loni na jaře nastala změna... cyklus, který prostě neměl vzestup... V dalším cyklu sice vzestup byl, ale cyklus skončil po 21 dnech. Po dvou normálnějších měsících přišel cyklus šedesátidenní…"

obr.146.12

Mužský pohľad na radosti a výzvy plynúce z telesnej intimity v rytme cyklu svojej manželky prináša príspevok Káju Maříka: STM po padesátce

 

 

 

 

 

* * *

„Všimla som si, že môj manžel je iný, je akoby bez života, bez záujmu, stále unavený, nič sa mu nechce, len pozerať telku. A aj to s pohľadom ako „doblba“. Keď prišiel z práce, musel si pospať, a keď mal niečo robiť, tak len s frflaním a hundraním. Bol oveľa nervóznejší a podráždený. Komunikácia bola ťažšia, často bol ticho a uzavretý, jeho reakcie mi boli nepríjemné a aj náš manželský vzťah tým trpel,"  uvádza vo svojom článku dnes už spokojná manželka Renátka.

146.11

V čom bol problém, čo sa stalo a čo prispelo k zmene, sa môžete dočítať v jej svedectve, ktoré nazvala

Znovuzrodený,alebo Mám nového manžela.

 

  

 

 

 * * *

 Výzva z poradne LPP

Nedávno prišla do našej poradne otázka, na ktorú je ťažko odpovedať. Z jej textu vyberáme:

„Každý okolo mňa žije normálny manželský život, niečo plánujú, ľúbia sa, len ja si tu vyrábam starosti navyše. (…) Cítim sa, akoby ma všetci tí horliví kresťania oklamali s tým, aké je to úžasné s STM... Tak veľmi ma zväzuje toto učenie Cirkvi, že mám pocit buď opustiť, čo vraví, alebo sa úprimne modliť, aby ma Boh požehnal neplodnosťou "

obr.146.13

Ak ste prešli podobnými otázkami a neľahkými obdobiami, čo vám najviac pomohlo? Obraciame sa na vás, milí priatelia, s výzvou podelit’ sa s vlastnou skúsenost’ou.
Budeme vďační, keď nám napíšete na alebo, ak si prajete zostať v anonymite, tak do google formuláru https://forms.gle/SrU9zieCPfPmuNQb9

 

  

  * * *

„Pozerám sa do zrkadla. Som to ja? Šedivé vlasy, pribudla aj nejaká vráska a hlavne kilá navyše. Vek spravil svoje. No keď sa usmejem, ešte stále sa cítim mladá. Stále som plná bláznivých nápadov. Postupne som sa naučila tešiť sa zo všetkého, čo je krásne, a zo všetkého vyťažiť to dobré,"sú prvé vety záverečného, desiateho článku, ktorý pripravila Zuzka Košťálová inšpirovaná Dekalógom pokoja už svätého Angela Roncalliho -  pápeža Jána XXIII.

Iba dnes sa nebudem báť. A najmä sa nebudem báť tešiť sa zo všetkého, čo je krásne, a veriť v dobro.

obr.146.14.1

 

 

 

 

 

 

 

 

  * * *

   V auguste 2020 jsme v našom bulletine informovali o dotazníku, ktorého cieľom bolo mapovať priebeh návratu plodnosti po pôrode, jej súvis s dojčením, prvé cykly a to, s akou istotou sa manželia v tomto období orientujú vo svojej spoločnej plodnosti.

DotaznikNavratPlodnosti

Jitka Nováková pripravuje niekoľko článkov, ktoré budú v nasledujúcich číslach Novín z rodiny vychádzať a sumarizujú  najzaujímavejšie informácie. Dnes prinášame príspevok zameraný na

 Spôsob /intenzita dojčenia a jeho vplyv na návrat plodnosti po pôrode

 

  * * *

Na záver ešte jedna smutná správa. Dozvedeli sme sa, že 26. apríla zomrel na nákazu koronavírusom náš kolega a dlhoročný vedúci LPP v Kamerune, Ephraim Lukong.

obr.146.16.11

Keďže aj zdravotný stav jeho manželky Theresie bol vážny a viazne komunikácia, nemáme bližšie informácie ani o ďalšom fungovaní Ligy v tejto africkej zemi.

Ephraim Lukong bol okrem práce v Lige veľmi činný aj v ďalších aktivitách zameraných na pastoráciu manželov a rodiny v Katolické diecézi Kumbo. O jeho zásluhách a príkladnom živote svedčí aj vďačnosť cirkevnej hierarchie. Zádušnú svätú omšu na jeho pohrebe slúžili dvaja arcibiskupi a 22 kňazov.

Odpočinutie večné daj mu, Pane, a svetlo večné nech mu svieti, nech odpočíva v pokoji. Amen.