Používame cookies. +

  un baby ultrasound petition   Výbor OSN pre ľudské práva chce v medzinárodnom práve drasticky prekrútiť definíciu práva na život na právo na potrat a asistovanú samovraždu. Hoci článok 6  Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach uvádza: „Každá ľudská bytosť má právo na život,“ výbor navrhuje taký výklad práva na život, ktorý de facto znamená uvalenie povinnosti legalizácie potratov a asistovanej samovraždy.

     Medzi najproblematickejšie patria body 9 a 10, o ktorých sa detailnejšie môžete dozvedieť priamo na stránke petície, ktorú vám dávame do pozornosti a povzbudzujeme vás, aby ste ju podporili.

     Ak by nový všeobecný komentár vstúpil do platnosti, každý štát, ktorý je zmluvnou stranou Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach (teda aj Slovenská a Česká republika), je viazaný dodržiavať všetky práva uznané v tomto Pakte. Aby víťazilo zlo, stačí aby sa dobro len ticho prizeralo. Už vopred vám ďakujeme za Vašu podporu a za vytrvalú ochranu toho najdôležitejšieho práva, bez ktorého žiadne iné práva nemajú zmysel, a to práva na život!

Poznámka: Petíciu môžu podpísať aj občania ČR, po odkliknutí linky formulára petície stačí v záhlaví vybrať namiesto Slovenska Česko.