Používame cookies. +
ALIANCIA NA WEB2
 
Po vydaní posledného minuloročného čísla Novín z rodiny LPP sa vo štvrtok 12. 12. 2013 konala v Bratislave tlačová konferencia, na ktorej bolo predstavené založenie občianskej platformy Aliancia za rodinu.

Zakladajúcou organizáciou tejto platformy je aj Liga pár páru, ktorá vzhľadom na stále častejšie spochybňovanie prirodzenej rodiny a samotného chápania manželstva ako zväzku muža a ženy podporuje spájanie síl a aktivity na podporu manželstva a rodiny.
 
Vyhlásenie Aliancie za rodinu, ako aj dôvody, prečo považujeme za potrebné chrániť rodinu, si môžete prečítať na www.alianciazarodinu.sk alebo aj na webe lpp, kde zverejňujeme aj ďalšie informácie vrátane monitoringu vyjadrení z blogov,

Čítať ďalej


Ephraim a Theresia Lukongovi
Vedoucí pár LPP z Kamerunu posílá pozdravy a referuje o své aktivitě v období od ledna do srpna 2013:

Vzdělávání a osvětová činnost:

LPP má v Kamerunu 41 učitelských párů. Zaregistrováno (1.setkání) bylo 222 párů, z toho 138 pokračuje ve vyučování; 72 dokončilo celý 4-dílný kurz a jsou schopné správně aplikovat pravidla STM nebo hlenové metody* podle toho, ve které metodě se školily. Dvanáct párů se rozhodlo nepokračovat (bylo 5 neplánovaných těhotenství, 7 ztratilo zájem nebo se rozešly).
Neprodáváme učebnice mimo kurzy varováni zkušeností Dr. McSwenie s Billingovou metodou. Ona dala svou učebnici k dispozici do všech knihkupectví v Kamerunu a Nigérii k volnému prodeji. Mnoho lidé teď

Čítať ďalej


Ronald Regan, bývalý americký prezident sa vyjadril: „Všimol som si, že každý, kto podporuje potraty, sa už narodil.“ Slovensko a celá Európa si 22.októbra mohli všimnúť, že v Košiciach sa uskutočnila po novembri 1989 najväčšia manifestácia Slovákov – za ochranu ľudského života a jeho dôstojnosti.
 
Predposledný septembrový víkend bol v znamení zápasu za život. V sobotu sa v Bratislave uskutočnil popri Dúhovom PRIDE aj médiami prehliadnutý pochod – živá reťaz Hrdí na rodinu.Ďakujeme všetkým vám, ktorí ste sa osobne pripojili či k tejto živej reťazi, ktorej partnerom a podporovateľom bola aj Liga pár páru. Vyše tisíc tristo

Čítať ďalej


adoptuj_si_politika.jpg
„Predovšetkým teda žiadam, aby sa konali prosby, modlitby a orodovania a vzdávali sa vďaky za všetkých ľudí, za kráľov i za všetkých, čo sú na vyšších miestach, aby sme mohli žiť tichým a pokojným životom vo všetkej nábožnosti a mravnej čistote.“
1Tim 2,1-2
     Sme presvedčení, že túžbou Boha je, aby hodnoty kresťanstva, ako je spravodlivosť, čestnosť či úcta k životu, boli rešpektované aj v politike. Spoločnosť potrebuje prijímať dobré zákony a to je úlohou tých, ktorí boli zvolení. My máme byť tými, ktorí uplatňovanie týchto hodnôt od politikov očakávajú. Namiesto nekonečného kritizovania či dištancovania sa od politiky chceme zaujať postoj, v

Čítať ďalej