Používame cookies. +

imagesV marci tohto roka má byť na rokovaní slovenského parlamentu predložený návrh novely ústavného zákona, ktorého cieľom je povýšiť základné zásady upravené v súčasnosti platným Zákonom
o rodine na ústavné.

Liga pár páru spoločne s Fórom pre verejné otázky a Ústredím slovenskej kresťanskej inteligencie verejne prezentovala podporu tohto návrhu na tlačovej konferencii, ktorá uskutočnila v utorok 28. januára v Dome novinárov.

 

 

Podstatou návrhu novely Ústavy, ktorá je reakciou na vývoj v súčasnom svete a osobitne v Európe (nové vymedzenie a interpretácia pojmov manželstvo, rodina) sú dve nové vety:„Manželstvo je jedinečným zväzkom jedného muža a jednej ženy. Slovenská republika manželstvo všestranne chráni a napomáha jeho dobru.” Prijatím navrhovanej úpravy by štátne orgány SR boli povinné toto ústavné vymedzenie manželstva rešpektovať, chrániť ho a napomáhať jeho dobru.