Používame cookies. +

 P18 fin    Pre Ligu pár páru je veľkou cťou, že začiatkom marca tohto roka dostala pozvanie zúčastniť sa Národného stretnutia mládeže P18 v Prešove. Nosnou témou tohto stretnutia je O2H - ODVAHA. Boli sme prizvaní zapojiť sa do Expa povolaní, aby sme prezentovali našu službu v súvislosti s povolaním do manželstva a so samotným manželstvom.

Myslím si, že odvaha a povolanie do manželstva veľmi navzájom súvisia, možno viac, ako sa na prvý pohľad zdá.

Mladý muž potrebuje odvahu, aby požiadal svoju princeznú o ruku; mladá žena musí byť odvážna, aby dokázala odpovedať áno. Vstupujú do niečoho nového, neznámeho, a sobášom sa to len začína. Odvaha spoľahnúť sa jeden na druhého v rôznych životných situáciách, vziať si pôžičku alebo hypotéku na bývanie, odvaha prijať deti... odvaha uveriť, že Boh ma miluje a vie, čo je pre mňa najlepšie, aj keď ja nerozumiem  tomu čo sa stalo a pýtam sa prečo alebo to odmietam.

Páter Milan Bubák sa raz vyjadril takto: „Odvaha je strach, ktorý sa pomodlil a potom sa pustil do akcie.“ Tento prístup si zvolili aj mladí manželia, ktorých láska bola vystavená veľmi ťažkej situácii a teraz sa po ôsmich rokoch podelili o svoj príbeh v príspevku Oslobodení od strachu. Verím, že ich skúsenosť môže byť dobrou inšpiráciou aj pre nás ostatných. Som presvedčený, že všetci, čo sme uzavreli sviatostné manželstvo, disponujeme milosťou prekonávať strach a byť odvážni.

Jozef Predáč