Používame cookies. +

šálka kávyV druhej polovici decembra sme posielali pravidelným finančným podporovateľom Ligy pár páru na Slovensku informačný prehľad o našich aktivitách za druhý polrok 2017 a ako symbolický prejav vďaky sme priložili k listu balíček kávy Zlaté zrnko. Reakcia Patrika, ktorá prišla po pár dňoch, nás milo prekvapila: 

„... Srdečná vďaka za vianočné priania.... Ďakujem i za kávu, potešila. Prajem vám, aby vaša práca bola ako tá káva: jemná, ale povzbudzujúca, spájajúca ľudí a zanechávajúca dobrý pocit vo vás i v tých, pre ktorých ju robíte.“

     Slová tohto priania mi rezonujú v myšlienkach nielen pri písaní tohto úvodníka, ale v posledných týždňoch aj vtedy, keď si sadám k počítaču vybavovať mailovú poštu, alebo keď sa chystáme s manželkou Simonkou na prednášku či odchádzame na kurz. Túžba po počatí dieťaťa, keď sa nedarí, rovnako ako strach pred ďalším tehotenstvom sú situácie, pri ktorých si človek musí čestne priznať, že ho presahujú. Rôznorodosť názorov na antikoncepciu a nešťastné vyjadrenia niektorých kňazov odporujúce učiteľskému úradu Katolíckej cirkvi sú zdrojom pochybností a nejeden pár sa pýta: „Má zmysel snažiť sa žiť manželskú čistotu?“
     
     Realita, ktorú žijeme dnes, sa nápadne podobá situácii v USA v sedemdesiatych rokoch, keď John Kippley so svojou manželkou Sheilou založili Ligu pár páru a začali pomáhať manželom, ktorí sa rozhodli vo vernosti sebe navzájom a pravde o manželskej telesnej láske nevpustiť do svojho vzťahu antikoncepciu. A túto víziu zakladateľov chceme rozvíjať naďalej aj my na Slovensku či v Česku.

     Uvedomujeme si, že ak má byť naša služba efektívna, nevyhnutne musí spĺňať atribúty, ktoré pomenoval na analógii s kávou autor vianočného priania. Aj tento rok pred nami, lektormi STM, stojí výzva šíriť pravdu citlivo, jemne, povzbudiť tých, ktorí váhajú alebo pochybujú, a vytvárať na našich podujatiach atmosféru prijatia pre každého z prítomných. 


     To, ako sa nám to podarí, zistíme zo spätných väzieb po kurzoch či prednáškach. A keďže chodíme slúžiť tam, kde nás ľudia pozvú, dovolím si vás poprosiť o spoluprácu. Ponúknite svojim priateľom a známym možnosť zúčastniť sa na kurze alebo prednáške v mieste bydliska a pozvite nás. Prídeme všade tam, kde sa nájdu aspoň štyri páry alebo jednotlivci, a rovnako platí, že účasť na prvom stretnutí kurzu je bezplatná a nezaväzuje nikoho v kurze pokračovať.
     Máme nádej, že aj tento rok ponúkneme spoločne „dobrú kávu“ ktorá prinesie potešenie, obdarovanie a spokojnosť do života nejednému páru.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Jozef Predáč