OptiviteVýživový doplnok Optivite, ktorý M. M. Shannonová odporúča v knihe Plodnosť, cykly a výživa ako veľmi účinný pri riešení ťažkostí s predmenštruačným syndrómom, krátkou luteálnou fázou a špinením, nie je doposiaľ na Slovensku registrovaný. Jeho predaj alebo distribúcia na slovenskom trhu by boli v súčasnosti v rozpore s platnými zákonmi, nakoľko: „… od 1. januára 2016 má podľa zákona č. 355/2007 Z. z. každý prevádzkovateľ zodpovedný za umiestnenie výživového doplnku na trh v Slovenskej republike (t. j. výrobca, dovozca alebo distribútor) oznamovaciu povinnosť voči Úradu verejného zdravotníctva SR ... a je v plnej miere zodpovedný za jeho zdravotnú bezpečnosť a súlad s príslušnou legislatívou EU a SR. To znamená, že uvedený výživový doplnok musí spĺňať okrem všeobecných požiadaviek potravinovej legislatívy (zákon č. 152/1995 Z. z. o potravinách v platnom znení, nariadenie (ES) č. 178/2002 Európskeho parlamentu a Rady, požiadaviek výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 16826/2007- OL ...." (z usmernení uvedených na webstránke Úradu verejného zdravotníctva SR) .

Je nám ľúto, že doposiaľ žiadna distribučná farmaceutická spoločnosť neumiestnila tento výživový doplnok na našom trhu. Liga pár páru – neziskové občianske združenie – nemá živnostenské oprávnenie ani personálne a finančné kapacity na to, aby mohlo uskutočniť komplikovaný proces splnenia oznamovacej povinnosti. Jediným zákonným spôsobom, ako si zadovážiť tento výživový doplnok, je zakúpiť si ho na vlastnú zodpovednosť a pre osobnú spotrebu z amerického internetového obchodu spoločnosti iHerb.