Používame cookies. +
     Ephraim a Theresa LukongDěkujeme Bohu za zprávy od Vás. Měli jsme potíže psát, kvůli častým výpadkům elektrického proudu zaviněným bouřkami. Naše práce v PPR se daří.
     V srpnu mělo patnáct párů diecéze Mamfe a 14 párů diecéze Bamenda čtvrté setkání. Doufáme, že budeme do prosince se všemi v Bamendě hotovi. Dá-li Pán vyškolíme mnohé z nich na učitelské páry Ligy.
   
     Biskupové těchto dvou diecézí nás vyzývají, abychom zajistili, že bude mít každá farnost v jejich diecézi vlastní učitelské páry. Jsme ovšem vděční, že kdykoliv jdeme učit, poskytnou nám biskupové ubytování a stravu a dají peníze na cestovné. Přejeme si, aby všechny anglicky mluvící diecéze byly získány pro apoštolát PPR.
     
    Letos v červenci vznikla v anglicky mluvící části země nová diecéze Kumba; je v zalesněné oblasti Kamerunu. Jejím biskupem je Mgr. Agipitus Nfon, který pochází z naší diecéze. Je už dlouho našim osobním přítelem.
     
     V jednom ze svých dopisů se ptáte, jestli máme někoho, kdo jednou může převzít naši práci. Ano, také jsme o tom přemýšleli. Modlíme se, aby z těch mnoha párů, které jsme vyškolili jako učitelské páry a těch, které školíme, byl nějaký mladý horlivý pár, který by vzal na sebe výzvu tohoto náročného apoštolátu.
   
     S Bohem je všechno možné.Ephraim a Theresa Lukong