Používame cookies. +

Mobilné aplikácie sa stávajú stále bežnejšou súčasťou života. Vedieť kedy odchádza autobus, mať stále poruke prekladový slovník  či skontrolovať svoj pitný režim. Trh je široký a moderné technológie dostihujú aj PPR.

Jednu takú s manželom využívame – OvuView. Aplikácia, ktorá nám uľahčuje zadávanie údajov, má príjemnú grafiku, prehľadné ovládanie. Zvláda štatistiky, robí pekné grafy a údaje si bez problémov môžeme poslať do E-mailu.

Funkcie aplikácie

OvuView ponúka 3 režimy:

-          jednoduchý menštruačný kalendár

-          Dosiahnutie počatia – zvýrazní dni s veľkou pravdepodobnosťou otehotnenia

-          Predchádzať otehotneniu

Program po spustení zobrazí tzv. menštruačné koliesko, z ktorého sa dá vyčítať deň cyklu, počet dní do menštruácie, začiatku plodných dní a predpokladanej ovulácie, ako aj aktuálna fáza cyklu.

 

 

 

 

 

 

 

Kliknutím na „Symptómy“ je možné zadať štandardné symptómy ako teplota, hlien... ako aj voliteľných a vlastných

symptómov (napr. nálada, hmotnosť, PMS, ovulačný test...) Pri zadávaní hlienu, je možné vybrať vždy len jednu, z preddefinovaných možností (napr. neponúka možnosť „ťažný hlien“). Pozor! Pri výbere „pocit vlhka“ je hlien vyhodnotený ako sucho.

 

 

 

 

 

 

Kliknutím na „Kalendár“ sa zobrazí prehľadný kalendár s vyhodnotenými a predikovanými hodnotami menštruácie a plodných dní.

Kliknutím na „Graf“ sa zobrazí teplotná krivka spolu s ostatnými zaznamenanými symptómami.

 

Ako vidno na obrázku, hlien sa automaticky prepíše do medzinárodných symbolov (3. riadok) a podobne krčok maternice.

Metódy vyhodnocovania

OvuView dokáže symptómy vyhodnocovať na základe nasledovných metód (pri každej metóde je uvedené, aké symptómy potrebuje mať zadané pre vyhodnotenie, účinnosť pravidla a symbol, ktoré fázy dokáže konkrétna metóda vyhodnotiť):

·         Pravidlo 21/20  (6 zaznamenaných cyklov, nevyskytol sa hlien)

·         Doringovo pravidlo (hlien, 6 zaznamenaných cyklov)

·         Pravidlo B (teplota, hlien)

·         Pravidlo R (teplota, hlien)

·         Pravidlo K (teplota, hlien)

·         Pravidlo C ( alebo O- teplota, hlien)

·         Pravidlo 5 suchých dní (hlien)

·         Pravidlo 4 vysokých teplôt (teplota)

·         Pravidlo 5 vysokých teplôt (teplota)

·         Marshallovo pravidlo (teplota)

·         Pravidlo posledného suchého dňa (hlien, 6 zaznamenaných cyklov, min 5 dní dlhá hlienová epizóda)

V ponuke je aj kalendárová metóda, výsledok ovulačného testu, alebo ovuláciu môže nastaviť sám užívateľ. Jednotlivé metódy sa dajú vypínať a zapínať len v platenej verzii (teda napr. žena po vysadení antikoncepcie môže vyhodnocovanie obmedziť iba na pravidlo 5T).

Aby výsledky boli čo najspoľahlivejšie, ponúka OvuView možnosť zadať vlastné dĺžky cyklu (najdlhšiu a najkratšiu) v prípade, že ich žena nemá k dispozícii, je tu možnosť  vychádzať aj zo všeobecných dĺžok cyklu (26-30), čo samozrejme znižuje spoľahlivosť.  Ak sa nenadstaví nič, vychádza sa iba zo zaznamenaných cyklov. V prípade, že ste pred tým používali inú aplikáciu ako My Days, WomanLog alebo FertillityFriend je možné tieto údaje importovať.

Platená verzia

za poplatok (v súčasnosti 5 dolárov) získame rozšírenú funkcionalitu:

·         označenie DH a ovulácie (deň kedy stúpla teplota)

·         záloha dát do Google konta (neplatená verzia dokáže zálohovať na SD-kartu)

·         posielanie dát E-mailom a export grafov

·         ochrana heslom

·         widgety

·         vlastné symptómy

·         upozornenia (napr. sledovanie hlienu, pripomienka ovulácie)

·         celo obrázkový mód

·         správa cyklov (tehotenstvo)

·         odstránenie reklamy

·         výber/konfigurácia metód

Takto vyzerá exportovaný graf - formát .png. Farby je možné nastaviť.

Vlastné skúsenosti s aplikáciou

Zo začiatku sa nám aplikácia zdala zložitá a neprehľadná. Mali sme len málo skúsenosti s STM a aplikácia nám prišla podobne komplikovaná ako STM. Nechceli sme sa samozrejme spoliehať len na nejaký program. Chceli sme našej plodnosti rozumieť .  Po školení „Plodnosť nie je problém, ale dar“ sa nám mnohé začalo vyjasňovať, program sa nám zrazu zdal veľmi prehľadný a premyslený a celkom dobre sme rozumeli nie len tejto aplikácii, ale aj našej plodnosti. OvuVIew používame dodnes namiesto záznamového zošita a využívame aj jeho rozšírené funkcie, ako štatistiky (dĺžka cyklov, luteálnej fázy, priemerný deň ovulácie...) upozornenia (menštruácia o 3 dni). Dáta sa ľahko zálohujú, nestratia sa a sú nám vždy k dispozícii. Aplikáciu má v mobile nainštalovanú manžel a aj takáto maličkosť, nám pomáha deliť si zodpovednosť  s prirodzeným plánovaním rodičovstva.  Ako pomôcke, nemáme tejto aplikácii čo vytknúť.

Upozornenia

·         Pri zadaní hlienu „pocit vlhka“ sa OvuView správa „ako by sa žiadny hlien nevyskytoval“

·         OvuView považuje za začiatok III. fázy až nasledujúci deň ráno a nie večer dňa ako LPP

·         Ak užívateľ nezadá hlien, interpretuje sa to ako „sucho“

·         Nastavenie požadovaných nízkych teplôt pred vzostupom sa dá nastaviť v rozmedzí  4  - 6 (predvolené je 6 - neodporúčame meniť toto nastavenie)

·         OvuView nedokáže vyhodnotiť ovulačné krvácanie  v prípade, že sa vyskytne, považuje to za nový cyklus a jeho prvé dni označí za neplodné aj v prípade, že sa vyskytuje plodný typ hlienu

·         Spoľahlivosť závisí od presnosti a dôkladnosti údajov, ktoré sú k dispozícii

·         Nespoliehajte sa len na OvuView, ale naučte sa svoj cyklus vyhodnotiť samostatne

Záver

OvuView určite nenahrádza školenie STM, ale ako pomôcka pri zaznamenávaní a vyhodnocovaní symptómov STM sa nám veľmi osvedčil.

Naučte sa rozumieť vášmu daru plodnosti. Stojí to za to.

Ondro a Radka J