prístroj i Fertracker final n    Pred rokom som zaregistroval informáciu o novej technickej pomôcke určenej párom, ktorým sa nedarí dosiahnuť tehotenstvo, o prístroji iFertracker. iFertracker je zariadenie, ktoré meria teplotu prostredníctvom veľmi plochého anatomicky tvarovaného teplomeru. 

iFertracker si žena pomocou obojstrannej lekárskej náplasti nalepí pred spánkom do podpazušnej jamky. Ten od tohto momentu začína priebežne merať teplotu (každé 4 sekundy si zaznamená nameranú hodnotu) a ráno po zobudení a odlepení teplomera sa údaje prenesú cez bluetooth do mobilu alebo tabletu, kde ich aplikácia vyhodnotí. Výsledkom celonočného merania je jedna hodnota zaznamenaná v teplotnej krivke príslušného dňa.
obr.3 nový
 
Táto prvotná informácia ma zaujala, ale zároveň aj vyvolala pochybnosti. Vyzeralo to až neuveriteľne jednoduché na to, aby sa dalo na to spoľahnúť. Veď ako môže nejaký prístroj „vyrobiť“ spoľahlivú bazálnu teplotu, ktorá sa štandardne odporúča merať výhradne v telesných dutinách? Ako si dokáže poradiť s tým, keď sa žena v noci odokryje, lebo jej je pod paplónom teplo, alebo sa zakryje, lebo jej začala byť zima? A čo s tým, keď vstane, aby išla na toaletu, alebo sa pôjde napiť, keď jej vyschlo v ústach?

Rozhodol som sa, že oslovím dodávateľa prístroja, a ak by bol otvorený pre spoluprácu, prístroj by sme otestovali. Moja ponuka bola prijatá a boli nám zapožičané dva prístroje na pol roka. Od apríla sa začalo s testovaním. Podujali sa na to dve skúsené užívateľky STM. Jedna vo veku 35 rokov, pracujúca mama troch detí, s dĺžkou cyklov v rozpätí 27 – 33 dní, ktorá si merala zvyčajne teplotu ráno o 6.00 h. Druhá vo veku 47 rokov, zamestnaná mama jedného dospelého syna, ktorej cykly sa pohybovali v rozpätí 24 až 30 dní, teplotu si zvykla pravidelne merať ráno o 4.00 hod. Jedna odsledovala tri cykly, v ktorých si spolu s meraním teploty iFertrackerom viedla klasický STM záznam (pozorovanie zmeny hlienu a bazálnej teploty meranej digitálnym teplomerom za štandardných podmienok), druhá odsledovala päť svojich cyklov a k štandardnému STM záznamu pridala aj kontrolu ovulačnými testami.

Výsledky testovania boli pre mňa príjemným prekvapením.
Na obrázku je znázornený jeden zo záznamov, na ktorom je výstup z merania iFertrackerom (znázornený červenými kosoštvorčekmi) a čierna krivka je výsledkom štandardného merania. Ako vidieť, aj keď teplotné krivky nie sú identické, podstatné je, že oba spôsoby merania bazálnej teploty určili začiatok trvalého teplotného vzostupu na rovnaký deň (16. deň cyklu).

STM iFertracker záznam N 
Z celkového počtu 8 záznamov až v 50 % záznamov, t. j. v štyroch zaznamenaných cykloch, bol oboma teplomermi určený prvý deň trvalého teplotného vzostupu rovnako. V jednom zázname iFertracker určil začiatok trvalého teplotného vzostupu o deň skôr, v jednom o deň neskôr, v jednom o dva dni neskôr a v jednom prípade chýbali v tejto fáze cyklu merania, takže sa záznamy nedali porovnať.
 
Prístroj iFertracker je určený ako pomôcka pre správne načasovanie pohlavného styku do najplodnejšieho obdobia ženského cyklu. Prístroj predpovedal po prvom zaznamenanom cykle plodné obdobie pre nasledovný cyklus s miernymi odchýlkami rovnako, ako by to určila klasická symptotermálna metóda (tá by ho však vďaka informáciám z pozorovania hlienu určila o niečo presnejšie).
 
obr.2Obe ženy testujúce iFertracker skonštatovali, že prístroj je užívateľsky veľmi príjemný /až tak, že s ním jedna odišla do práce:)/. Slabinou prístroja bola potreba častej výmeny batérie. Na základe našich zistení sa domnievam, že súčasná podoba iFertrackera, softwarovo nastaveného na pomoc pri dosiahnutí počatia, môže byť efektívnou pomocou pre páry túžiace po bábätku, ktoré sa nevedia orientovať vo svojej plodnosti (aj keď je jasné, že pre objektívnejšie hodnotenie výsledkov by bol potrebný väčší počet odsledovaných záznamov). Zároveň teplotnú krivku, ktorú generuje prístroj, môžu využiť aj páry, ktoré predchádzajú počatiu (len musia použiť vlastný „software“, čiže pravidlá, ktoré im poskytuje symptotermálna metóda na určenie predovulačnej aj poovulačnej neplodnosti, a teda k teplotnej krivke pridať aj hodnotenie hlienu resp. zmien krčka maternice).
 
Tento „permanentný teplomer“ by mohol byť pomôckou aj pre ženy, ktoré majú objektívne alebo subjektívne ťažkosti so štandardným meraním bazálnej teploty. Veľmi zaujímavé by bolo zistiť, aké budú výsledky merania iFertrackerom po dennom spánku, aby mohli STM používať aj ženy, ktoré pracujú na nočné zmeny v týždňových intervaloch.

Touto cestou si dovoľujeme osloviť prípadné záujemkyne-dobrovoľníčky, ženy praktizujúce STM a pracujúce v zmennej prevádzke.
 
Prístroj i Fertracker sa dá zakúpiť v predajnej sieti Alza.
 
Záverečné poďakovanie patrí pánovi Lukášovi Rejchrtovi, konateľovi spo- ločnosti Raiing Medical pre Českú a Slovenskú republiku a EU, ktorý zapo- žičané prístroje Lige podaroval. Zároveň ďakujeme obom našim dobrovoľníčkam za ich ochotu a zodpovedný prístup pri testovaní.
 
Jozef Predáč