Používame cookies. +

časMilí priatelia,
     začali sme ďalší kalendárny rok. Keď som sa zamýšľal nad úvodníkom pre toto prvé číslo nášho bulletinu v roku 2019, mám pocit, že ani nie tak dávno som dopísal ten minuloročný o inšpirujúcej šálke kávy. Mimovoľne mi prebehla hlavou myšlienka abbé Pierra, ktorej časť som nakoniec použil ako nadpis: „Život je kúsok času, ktorý bol daný našej slobode, aby sme sa naučili milovať, a tak sa pripravili na stretnutie s večnou LÁSKOU.“ 

     Máme ďalších (možno) 365 dní tohto roka, aby sme sa učili milovať, prijímať lásku, byť za ňu vďační a štedro ju dávali ďalej. Stále sa presviedčam

Čítať ďalej


Jozef a MáriaPripravme sa na príchod najvyššieho Kráľa, aby sme mu s čistým srdcom a dôstojne kráčali v ústrety; hľa, príde, meškať nebude.                                 (antifóna z 1. adventnej nedele)

Milí členovia ligovej rodiny na Slovensku aj v Česku, veľkí aj malí, mladší aj skôr narodení, sympatizanti LPP, čitatelia nášho bulletinu,

v mene vedenia slovenskej aj českej Ligy pár páru vám prajeme, aby tento čas Adventu bol časom „upratovania“ v nás samých a pomohol nám pripraviť si srdcia na vianočné stretnutie s tým, ktorý prišiel a je  stále s nami. Na stretnutie so živým Bohom,

Čítať ďalej


(E-mail Ephraima a Teresie Lukongovych z  8. 9. 2018.)
     Nebyli jsme schopni s Vámi komunikovat, naši milí přátelé, kteří jste nám pomohli rekonstruovat náš dům. Žijeme ve velké nejistotě kvůli válce mezi separatistými vojáky (Amba boys) a vládními vojáky. Mrtvoly členů těchto dvou skupin a také nevinných civilistů se denně sbírají ve vesnicích a městech anglicky mluvící části země. Každý den nikdo neví, co se bude dít dál. V zemi začala škola, ale v těch dvou anglicky mluvících oblastech ne tak docela. Někdo, kdo je sám skrytý, rozmýchává zášť separatistů. Současná vláda podezírá Kameruňany v diaspoře. Každý čtvrtek jsou ve všech kostelech naší

Čítať ďalej


A.ZáborskáMůžete nám prozradit něco o rodině, ze které pocházíte? 
     Žila jsem v široké rodině, s rodiči a třemi sourozenci a také s prarodiči, i s bratranci a sestřenicemi. Ve městě, kde jsme bydleli, jsme se potkávali i s širší rodinou, s tetami a strýci. Rodina žila společně a navštěvovali jsme se. Jednoznačně mohu říci, že moje rodina byla a je můj život.

Kdo byl Vaším vzorem?
     V naší rodině mi byli vzorem moji rodiče. Totiž, roky mého raného dětství nebyly vůbec jednoduché. Náš otec byl lékař, který byl uvězněný jako politický vězeň v 50. letech. Byl odsouzen na 12 let, z toho tam 7 let

Čítať ďalej


biskup J. NuzíkPocházíte z 11 sourozenců, jak vnímalo okolí tak velkou rodinu?
     Čím jsem starší, tím jsem vděčnější, že pocházím z tak velké rodiny. Okolí nás ale spíš vnímalo jako rodinu, která vybočuje z toho, co je obvyklé. Na základní škole jsme kvůli tomu zažívali dost poznámek, posměch a byli jsme středem pozornosti.

Jak se s odstupem času a s vlastní  zkušeností díváte Vy na velké rodiny?
     Na početné rodiny se dívám s velkou úctou, protože vím, že v dnešní době je rodina s hodně dětmi vnímána jako něco exotického. Maminka, která přijde ke svému gynekologovi a řekne, že čeká třetí nebo čtvrté dítě, je divná.  A proto si moc vážím manželů,

Čítať ďalej