Používame cookies. +

(struktura přednášky světícího biskupa diecéze Kolína nad Rýnem Dominika Schwaderlappa na kongresu INER ve Vallendaru, Německu, 7. 4. 2019)

Vení sancte Spiritus!

  1. Lidská osoba je bytost s tělem a duší, vybavená rozumem, vůlí a citem. Bůh ji stvořil kvůli ní samotné. Tělo a duše patří dohromady a vzájemně se pronikají. Tělo a duše stojí k sobě navzájem jako nástroj a skladatel.
  2. Člověk je samoučelný, ale ne soběstačný. Je nasměrován k nějakému „Ty“. Každému člověku patří stejná Bohem daná důstojnost. Proto je jediným platným postojem člověka k člověku přijití této osoby, láska. Bez tohoto vzájemného „ano“ nemůže existovat žádné lidské společenství.
  3. Největší touhou člověka je být milován a darovat lásku. Kdo najde lásku, najde

Čítať ďalej


Jako každý rok v posledních letech zúčastnili jsme se minulý týden s manželkou kongresu INER (= Institut natürlicher Empfängnisregelung Rötzer = Institut přirozené regulace početí Rötzer). Bývá na jaře v různých německy mluvících zemích: vloni v Jižním Tyrolsku, jindy ve Švýcarsku, v Německu (i v bývalé NDR), nebo v Rakousku. Příští rok se bude konat ve Vöcklabrucku v Rakousku, bývalém bydlišti zakladatele INER, profesora doktora Josefa Rötzera, který zemřel v roce 2010 ve věku 90 let, jako oslava sta let od jeho narození.

Můj vztah k dr. Rötzerovi se datuje od 70. let minulého staletí, kdy jsme s manželkou objevili v knize Ingrid Trobischové odkaz na jeho metodu. Koupili jsme jeho učebnici a praktikovali od

Čítať ďalej


časMilí priatelia,
     začali sme ďalší kalendárny rok. Keď som sa zamýšľal nad úvodníkom pre toto prvé číslo nášho bulletinu v roku 2019, mám pocit, že ani nie tak dávno som dopísal ten minuloročný o inšpirujúcej šálke kávy. Mimovoľne mi prebehla hlavou myšlienka abbé Pierra, ktorej časť som nakoniec použil ako nadpis: „Život je kúsok času, ktorý bol daný našej slobode, aby sme sa naučili milovať, a tak sa pripravili na stretnutie s večnou LÁSKOU.“ 

     Máme ďalších (možno) 365 dní tohto roka, aby sme sa učili milovať, prijímať lásku, byť za ňu vďační a štedro ju dávali ďalej. Stále sa presviedčam

Čítať ďalej


Jozef a MáriaPripravme sa na príchod najvyššieho Kráľa, aby sme mu s čistým srdcom a dôstojne kráčali v ústrety; hľa, príde, meškať nebude.                                 (antifóna z 1. adventnej nedele)

Milí členovia ligovej rodiny na Slovensku aj v Česku, veľkí aj malí, mladší aj skôr narodení, sympatizanti LPP, čitatelia nášho bulletinu,

v mene vedenia slovenskej aj českej Ligy pár páru vám prajeme, aby tento čas Adventu bol časom „upratovania“ v nás samých a pomohol nám pripraviť si srdcia na vianočné stretnutie s tým, ktorý prišiel a je  stále s nami. Na stretnutie so živým Bohom,

Čítať ďalej


(E-mail Ephraima a Teresie Lukongovych z  8. 9. 2018.)
     Nebyli jsme schopni s Vámi komunikovat, naši milí přátelé, kteří jste nám pomohli rekonstruovat náš dům. Žijeme ve velké nejistotě kvůli válce mezi separatistými vojáky (Amba boys) a vládními vojáky. Mrtvoly členů těchto dvou skupin a také nevinných civilistů se denně sbírají ve vesnicích a městech anglicky mluvící části země. Každý den nikdo neví, co se bude dít dál. V zemi začala škola, ale v těch dvou anglicky mluvících oblastech ne tak docela. Někdo, kdo je sám skrytý, rozmýchává zášť separatistů. Současná vláda podezírá Kameruňany v diaspoře. Každý čtvrtek jsou ve všech kostelech naší

Čítať ďalej