Používame cookies. +

Před několika lety jsme  informovali o zajímavém příspěvku, který zazněl na konferenci Nejmenší z nás (bulletin č. 108). Týkal se možnosti přenesení embryí při mimoděložním těhotenství z vejcovodu do dělohy. Přednášející MUDr. Badal zmínil dva případy, kdy taková operace byla úspěšná:

„…Když pomineme dva vzácné typy ektopické gravidity, těhotenství v dutině břišní a v jizvě po císařském řezu, kde je za jistých podmínek možné donosit životaschopný plod, neexistují žádné lékařské postupy, které by umožňovaly záchranu ektopicky zahnízděného embrya. 
     Proto je velmi zajímavé, že navzdory výše uvedenému byly v minulosti v odborných lékařských časopisech popsány dva případy, kdy se podařilo zachránit život počatého dítěte pomocí transplantace.
     První případ je z 13. září 1915. Minnesotský gynekolog C. J. Wallace provedl u 27leté Američanky tmavé pleti transplantaci embrya, uloženého ve vejcovodu, do dělohy. Protože známe nejen datum operace, ale i datum porodu, který byl 2. května 1916, dá se vypočítat, že přibližné stáří přeneseného embrya bylo 6 týdnů. Velikost samotného embrya v šestém týdnu těhotenství se pohybuje od 8 do 13 mm. Wallace uvádí, že celé přenášené embryo mělo i s plodovými obaly a částí stěny vejcovodu velikost olivy. Porod proběhl v termínu a narodil se zdravý chlapec.
     Druhý případ úspěšného přenosu tubárního těhotenství do dělohy, uskutečněného v roce 1980, popisuje Shettles v American Journal of Obstetrics and Gynecology v roce 1990. Jednalo se o dopředu promyšlený chirurgický zákrok, při kterém bylo do dělohy přeneseno přibližně 40 denní embryo. V obou případech je transplantace plodu popisována jako nepříliš náročný výkon. Proto je s podivem, že do současné doby nebylo popsáno více úspěšných transplantací…“(1)

Tehdy to pro nás byla zcela nová informace. Mysleli jsme, že miminko při mimoděložním těhotenství nemá šanci přežít a je důležité zachránit alespoň matku, která je v ohrožení života. Samotná informace o této možnosti řešení ale nestačí, chyběl kontakt na lékaře, na kterého bychom mohli odkázat ženy, které se v takové situaci ocitnou. Nyní se ale situace změnila. Díky iniciativě Hnutí pro život se koncem roku podařilo domluvit gynekologické pracoviště, kde jsou lékaři ochotni pokusit se o záchranu počatého dítěte – laparoskopickou operací zanoří počaté dítě spolu s částí vejcovodu do dělohy a umožní tak pokračování těhotenství. Pokud je diagnostikováno mimoděložní těhotenství, mohou se ženy - pokud možno co nejdříve - obrátit na Linku pomoci (2), kde dostanou bližší informace.

Jitka Nováková

---
Podrobné informace:
1.) http://hnutiprozivot.cz/clanky/2664-moznosti-zachrany-ditete-pri-mimodeloznim-tehotenstvi
2.) kontakt na Linku pomoci: tel: 800 108 000 nebo e-mail: