Používame cookies. +

časMilí priatelia,
     začali sme ďalší kalendárny rok. Keď som sa zamýšľal nad úvodníkom pre toto prvé číslo nášho bulletinu v roku 2019, mám pocit, že ani nie tak dávno som dopísal ten minuloročný o inšpirujúcej šálke kávy. Mimovoľne mi prebehla hlavou myšlienka abbé Pierra, ktorej časť som nakoniec použil ako nadpis: „Život je kúsok času, ktorý bol daný našej slobode, aby sme sa naučili milovať, a tak sa pripravili na stretnutie s večnou LÁSKOU.“ 

     Máme ďalších (možno) 365 dní tohto roka, aby sme sa učili milovať, prijímať lásku, byť za ňu vďační a štedro ju dávali ďalej. Stále sa presviedčam o tom, že manželstvo je optimálnym priestorom na toto vzdelávanie, a zároveň mi cez moju manželku nastavuje zrkadlo, aby som videl, ako sa mi darí alebo nedarí. 

     Spokojné manželstvo nie je samozrejmosťou, ale výsledkom každodennej osobnej investície do rozvoja vzťahu. To si môžeme pripomenúť už čoskoro, od 11. do 17. februára počas Národného týždňa manželstva (NTM). Bude ďalšou príležitosťou urobiť si viac ako inokedy čas jeden pre druhého, posilniť svoj vzťah, prípadne šancou hľadať riešenie, ako dať do poriadku svoje manželstvo. 

     Liga pár páru, ktorej cieľom je pracovať na rozvoji kvalitných manželských vzťahov šírením manželskej čistoty prostredníctvom symptotermálnej metódy porozumenia plodnosti, sa aj tento rok aktívne zapojí do tejto medzinárodnej kampane. Jednak aktivitami lektorských párov v niektorých mestách, ale hlavne zorganizovaním Víkendu s Ligou pár páru v Rodinkove, ktorý sa bude konať na záver NTM od 15. 2. do 17. 2. 2019. 

     Povzbudením pre naše snaženia aj do tohto nového roka je okrem mailov, ktoré nám prichádzajú a za ktoré sme vďační, aj skutočnosť, že postupne pribúda veriacich katolíkov, ktorí odmietajú používanie akejkoľvek antikoncepcie a prijímajú učenie Katolíckej cirkvi obsiahnuté v encyklike Humanae vitae. Najnovšie prieskumy v USA, ako som sa dočítal v denníku Postoj v eseji Päťdesiat rokov po: Kto mal pravdu – svet alebo pápež? (18. 12.2018) hovoria o tom, že počet katolíckych žien, ktoré používajú prirodzenú metódu plánovaniarodičovstva, vzrástol zo slabých 4% v deväťdesiatych rokoch na súčasných 13%, pričom u žien praktizujúcich sviatostný život vo veku 18 až 34 rokov táto miera dosahuje až 37%. Veríme, že Víkendom... v Rodinkove, ako aj ďalšími kurzami či jednorazovými prednáškami v priebehu tohto roka pozitívne ovplyvníme životy ďalších manželských párov, aby sme boli všetci pripravení na stretnutie s večnou Láskou.

Jozef Predáč