Používame cookies. +

Jozef a MáriaPripravme sa na príchod najvyššieho Kráľa, aby sme mu s čistým srdcom a dôstojne kráčali v ústrety; hľa, príde, meškať nebude.                                 (antifóna z 1. adventnej nedele)

Milí členovia ligovej rodiny na Slovensku aj v Česku, veľkí aj malí, mladší aj skôr narodení, sympatizanti LPP, čitatelia nášho bulletinu,

v mene vedenia slovenskej aj českej Ligy pár páru vám prajeme, aby tento čas Adventu bol časom „upratovania“ v nás samých a pomohol nám pripraviť si srdcia na vianočné stretnutie s tým, ktorý prišiel a je  stále s nami. Na stretnutie so živým Bohom, ktorý nás chce aj pri príležitosti svojich narodenín zahrnúť svojimi darmi. Nech vianočná radosť zavládne v našich rodinách a osloví tento svet, aby zbadal, že Boh tak miloval svet, že poslal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal život večný.
     
Do každého dňa budúceho roka vám vyprosujeme, aby ste stále viac spoznávali Božiu lásku, prijímali ju, nezabudli byť za ňu vďační a odovzdávali ju druhým.

Simona a Jozef Predáčovci