Mužská plodnosť je založená na schopnosti spermií pohybovať sa smerom dopredu, rozpustiť tkanivo obklopujúce vajíčko a podieľať sa na oplodnení. Ak ktorákoľvek z týchto „zložiek“ čiastočne alebo vôbec nefunguje, dôsledkom môže byť obmedzenie plodnosti, či dokonca neplodnosť. Medicína hovorí stručne o kvalite a kvantite spermií.

     Zdravý muž má v 1 ml ejakulátu 60-120 miliónov spermií. Ak ich množstvo klesne pod 20 miliónov, muž môže byť neplodný. Priemerný počet spermií už viac ako jednu generáciu podstatne klesá. Príčin je pravdepodobne viacero: nadváha, alkohol a fajčenie, vplyv estrogénov zo životného prostredia, pesticídov, priemyselných chemikálií, ťažkých kovov, strava chudobná na vitamíny a minerálne látky, oxidačný stres (poškodenie buniek vedľajšími produktmi, ktoré vznikajú pri bežnom využívaní kyslíka).

     Niektoré môžeme ovplyvniť viac, niektoré menej. Mužskú plodnosť môžeme podporiť minimalizáciou uvedených príčin, teda zmenou životného štýlu a stravovacích návykov:

doplnením vitamínov – C, E, A. Najmä vitamín C sa javí ako mimoriadne dôležitý. Koncentrácia vitamínu C je v semene   desaťkrát vyššia ako v krvi. M.M Shannonová vo svojej knihe Plodnosť cykly a výživa uvádza, že dopĺňanie 1000mg    
  vitamínu C/deň výrazne zlepšilo kvalitu spermií, morfológiu, pohyblivosť a znížilo aglutináciu(zhlukovanie) spermií.

kyseliny listovej;

minerálnych látok – zinku a selénu;

esenciálnych mastných kyselín (vo forme rybieho alebo ľanového oleja);

• a tiež antioxidantov, ktoré neutralizujú vplyv oxidačného stresu.

     Okrem problémov s plodnosťou môže mužov „trápiť“ tzv. erektilná dysfunkcia (je to pretrvávajúca neschopnosť muža dosiahnuť alebo udržať erekciu). Dá sa predpokladať, že vitamíny a minerály, ktoré zlepšujú kvalitu spermií (zinok, selén, vitamín C), budú mať vplyv aj na úroveň sexuálnej túžby a sexuálnu funkciu, keďže majú vplyv na hladinu testosterónu, hormónu, ktorý je zodpovedný za fyzický základ mužskej túžby.

Z multivitamínových prípravkov môžeme odporučiť prípravky ProstUrin a MACA. Spermie potrebujú približne dva mesiace na to, aby úplne dozreli.

Zlepšenie mužskej plodnosti pomocou výživy je teda „beh na dlhé trate“, výsledok sa nemusí dostaviť okamžite. Viac si môžete prečítať v knihe Plodnosť, cykly a výživa od Marilyn Shannonovej, ktorá je spolu aj s výživovými doplnkami v ponuke LPP.

                                                                                                                                            Jozef a Simona Predáčovci