163.3Milí priatelia, od prvého vydania slovenskej Príručky symptotermálnej metódy PPR a ekologického dojčenia prešlo 19 rokov. Odvtedy bola preložená a vydaná v češtine (2006 a 2013), v angličtine (2007), v gruzínčine (2009) a vyšli dve slovenské aktualizované dotlače (2010 a 2014). Keď píšem tieto riadky, je už v tlačiarni 4. prepracované vydanie Príručky a čoskoro si ju nájdu v schránke všetci, ktorí finančne prispeli na jej vydanie, či už cez crowdfundingovú platformu Donio, alebo priamo na účet LPP.

Najnovšie vydanie bolo napísané so zámerom zachovať kontinuitu s predchádzajúcimi vydaniami, doplniť nové informácie z oblasti PPR a zjednodušiť výučbu STM. Oproti predchádzajúcemu vydaniu z roku 2014 je štruktúrovanejšia a plnofarebná, čím sa stáva prehľadnejšou. Pomocou konkrétnych ilustračných príkladov z reálneho života umožňuje lepšie porozumieť a aplikovať teoretické poznatky v praxi. Na 190 stranách ponúka a odkazuje na výsledky aktuálne publikovaných medzinárodných štúdií aj na poznatky z oblasti prirodzeného plánovania rodičovstva uvádzané v súčasnej odbornej literatúre.

Príručka STM je doplnená o informácie týkajúce sa využívania ovulačných testov, prístrojov a aplikácií pri hodnotení priebehu cyklu ženy. Väčší počet strán je v nej venovaný nepravidelným cyklom, ako aj pomoci STM pri snahe o dosiahnutie tehotenstva.

Praktizovanie prirodzeného plánovania rodičovstva nie je len vedeckou metódou sledovania plodnosti, ale stáva sa aj súčasťou životného štýlu manželov. Preto okrem kapitoly o spoľahlivosti obsahuje Príručka aj kapitolu o užívateľskej prijateľnosti metódy. Namiesto záveru v nej nájdete osobnú skúsenosť manželského páru, ktorý umožnil nahliadnuť do toho, čo prežívali vo chvíľach, keď ich sexuálny život nebol taký, aký by si priali, ale nakoniec, dôverujúc Bohu, im praktizovanie STM prinieslo vnútorný pokoj i radosť z manželskej telesnej intimity.

IV. vydanie našej Príručky po prvý krát nemá na titulnej stránke fotku manželského páru. Rozhodli sme sa pre iný koncept. Grafika obálky ilustruje cyklus života v tele ženy, v centre ktorého je krátke obdobie otvorené pre prijatie daru nového života. Ako obálka vznikala, približuje jej autor Stanislav Andiľ:

„Samotný cyklus reprezentuje tmavočervená krivka (farba života – krvi) evokujúca priebeh zmien bazálnej teploty, ktorá naberá na hrúbke podľa toho, ako je blízko plodnému obdobiu. Vrchol plodného obdobia – deň otvorený pre život – označuje srdce, ktoré je súčasťou loga LPP. Krivka zároveň vizuálne predeľuje hornú a spodnú plochu obálky. Bielo-šedá horná plocha symbolizuje čistotu a priamosť cesty v súlade s plánom Stvoriteľa. V jej pozadí takisto vidno krivky, ktoré vyjadrujú striedanie cyklov života. Dolná plocha zasa farebne vyjadruje neplodné i plodné obdobia v neustálom striedaní cyklu ženy. Vrchol tohto obdobia je maximálne presvetlený, takmer biely.“

Pozornému oku priateľov a sympatizantov Ligy pár páru neujde ešte jedna zmena, a to nový dizajn loga LPP. Grafička Ivona Polláková, ktorá pracovala na novej vizuálnej identite LPP (píšeme o tom v samostatnom príspevku na našej webstránke) a zmodernizovala aj logotyp LPP, objasňuje: „Logotyp vychádza z pôvodných farieb a aj naďalej znázorňuje objímajúci sa pár muža a ženy. Tvary sú však jemnejšie a jednoduchšie, navrhnuté tak, aby logotyp dobre fungoval aj vo vizuálnom systéme. V logu je ukrytý symbol srdca a všetky tieto časti je možné využívať naprieč celou propagáciou, od tlačovín po digitálny priestor.“

Novú Príručku STM bude možné objednať na webstránke LPP v druhej polovici apríla. Podobne ako ostatné materiály ju ponúkame za dobrovoľný príspevok (odporúčaná výška príspevku je 14,40 €).

Jozef Predáč