LogoLpp oblukove
O nás
Liga pár páru v Slovenskej republike je občianske združenie, ktoré učí symptotermálnu metódu (STM) prirodzeného plánovania rodičovstva (PPR) a propaguje neantikoncepčný životný štýl. Šíri ekologické dojčenie, podporuje rodinné aktivity a pomáha budovať manželské vzťahy.
Zistiť viac
 
Kontakt
 
Online kurzy STM
Používame cookies. +
 
 
 
Prirodzené plánovanie rodičovstva
Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) definuje prirodzené plánovanie rodičovstva (PPR) ako „metódy plánovania a predchádzania tehotenstva na základe sledovania prirodzene sa vyskytujúcich známok a symptómov plodných a neplodných fáz menštruačného cyklu ženy, s absenciou pohlavného styku v plodnej fáze, pokiaľ sa využíva s cieľom tehotenstvu predísť“.
Symptotermálna metóda PPR
Všetky metódy PPR sú založené na sledovaní plodných a neplodných dní počas menštruačného cyklu ženy. Jednou z najefektívnejších je symptotermálna metóda (STM). V organizme každej ženy prebiehajú zmeny sprevádzané známkami, ktoré umožňujú určenie stavu plodnosti. Iba v plodnom období môže viesť pohlavný styk k počatiu.
Dozvedieť sa viac
 
Kurzy / Prednášky
Najjednoduchší spôsob, ako sa naučiť symptotermálnu metódu PPR, je zúčastniť sa kurzu STM. Kurzy pozostávajú zo štyroch nävazujúcich stretnutí po dve a pol hodinách, približne v mesačných intervaloch. Ak máte zájem o zorganizovanie kurzu ve vašom okolí, kontaktujte nás. Budeme sa vám snažiť podľa našich možností vyhovieť.
Obsah kurzov
  • fyziológia ženskej plodnosti
  • pozorovanie a vyhodnocovanie príznakov
  • určovanie plodných a neplodných období
  • nepravidelné cykly
  • pomoc v docielení tehotenstva
  • ekologické kojenie a návrat plodnosti po pôrode
  • praktické vyhodnotenie záznamov normálnych i výnimočných cyklov
  • pohľad do morálnych otázok manželstva a sexuality
 

Lektori

Benkovci, Pavol a Mária

Hlavná 47
059 18 KRAVANY

mobil: +(421) 915 910 434
+(421) 908 383 302
e-mail:
Dibdiaková Zuzana

029 56 ZÁKAMENNÉ 933

mobil: +(421) 904 333 499
e-mail:
Dobríkovci, Pavol a Patrícia

Na hlinách 60
917 01  TRNAVA

mobil: +(421) 949 121 734 
skype: dobrikp
e-mail:
Dobrotková Viera

Hliny 1411/3
017 07 POVAŽSKÁ BYSTRICA

mobil: +(421) 948 849 119
e-mail:
Fojtíkovci, Pavol a Evka

Sadová 8/A
917 01 TRNAVA

mobil: +(421) 908 561 752
e-mail:
Garberovci, Branislav a MariaAnna

Kpt. Nálepku 42
082 22 Šarišské Michaľany

mobil: +(421) 918 114 674
+(421) 948 555 338
e-mail:
Glovaťákovci, Štefan a Monika

029 47 ORAVSKÁ POLHORA 77

mobil: +(421) 948 201 360
+(421) 948 948 010
e-mail:
Halušková Mária

Školská 56
029 52 Hruštín

mobil: +421 914 150 030
e-mail:
Holosovci, Pavol a Zuzana

Pod dráhou 11C
960 01 Zvolen

mobil: +421 905 185 836 (Pavol)
+421 904 886 283 (Zuzka)
e-mail:

O nás

Jakubcovci, Martin a Petra

Slowackého 20
821 04 BRATISLAVA

mobil: +(421) 910 968 223
e-mail:
Košťálovci, Peter a Zuzka

Sládkovičova 1216/35
957 01 BÁNOVCE NAD BEBRAVOU

mobil: +421 905 932 822 (Peter)
+421 908 616 352 (Zuzka)
e-mail:

O nás

Krafčíková Adriana

082 01 DRIENOVSKÁ NOVÁ VES 86

mobil: +(421) 910 560 671
skype: musikanasa
e-mail:
Kurillová Dáša

Kluknava 717
053 51 Kluknava

mobil: +(421) 904 331 646
e-mail:
Kuzmovci Miron a Lucia

Záborského 15
040 01  KOŠICE

mobil: +(421) 918 688 103
+(421) 911 169 352
e-mail:
Miková Katarína

044 42 KOŠICKÉ OLŠANY 2

mobil: +(421) 918 348 806
e-mail:
Predáčovci, Jozef a Simona

Slovenskej armády 15
953 01 ZLATÉ MORAVCE

mobil: +(421) 908 722 055
+(421) 915 971 191
skype: dodo_pr
e-mail:

O nás

Schindlerovci, Imrich a Mária

916 13  VAĎOVCE 268

tel: +(421) 32 779 0745
mobil: +(421) 907 433 305 
+(421) 907 787 018 
skype: ischindlischindlnb
e-mail:

O nás

Semanovci, Ondrej a Radka

Pelhřimovská 1191/5
026 01 DOLNÝ KUBÍN

mobil: +(421) 907 065 257
e-mail:
Skoršepovci, František a Katka

038 35  VALČA 168

e-mail: 
mobil: +(421)-907 643 428 

Slebodníkovci, Jaroslav a Adriana

Madridská 3
040 01 KOŠICE

mobil: +(421) 904 119 873
+(421) 904 583 922
skype: matoslebo
e-mail:

O nás

 

Za hojné účasti manželských párů a s podporou Nadace Renovabis se konala 14.-17. listopadu v Kroměříži konference české a slovenské Ligypár párů. Odborný program obohatili i vzácní hosté - manželé Petr a Hana Imlaufovi a P. Karel Skočovský. Manželé Imlaufovi přednášeli na témata Úskali v sexuálním životě manželůPoradenské zásady v komunikaci
s manželi. I když není úkolem našich instruktorů poskytovat  komplexní manželské poradenství, bylo užitečné slyšet něco o tom, jak citlivě reagovat, když cítíme, že je vztah našich klientů nějak problematický. P. Karel Skočovský, s kterým několik let spolupracujeme, přednášel na téma Milost svátosti manželství. Také okomentoval mimořádnou synodu o rodině v Římě. Už tradičně jako na každé konferenci Ligy byly

Čítať ďalej


Liga získala na doporučení Dominika kardinála Duky, předsedy ČBK, dotaci od německé organizace Renovabis, která podporuje církevní projekty v bývalých komunistických zemích. Projekt má trvat po dobu dvou let a má tři části:
1) podporuje účast instruktorů a kandidátů na konferencích Ligy,
2) dotuje školení kandidátů tím, že umožňuje osobní školení vedle korespondenčního, aby se proces urychlil,
3) dotuje výdaje na přednášky například pro kněžské dny, vikariátní konference, skupiny manželů, snoubenců a starší mládeže.

Druhý a třetí bod směřují na rozšíření působení Ligy, aby její práce byla lépe známa v katolické církvi i mimo ni. V praxi je potřeba vyškolit další instruktorské páry, konkrétně na Vysočině, v Praze a okolí a

Čítať ďalej


Většina lidí nejspíš nevidí PPR z tohoto úhlu pohledu – totiž být po porodu se svým dítětem jedno. Ale když jsem léta přednášela o přirozených odstupech mezi porody v rámci hnutí pro PPR, byla mým hlavním tématem sounáležitost matky a dítěte – která je klíčovým faktorem k přirozenému určování odstupů mezi porody. Pro matku, která zůstává stále u svého dítěte, je spíše možné kojit podle potřeby. Tato sounáležitost ukazuje také, že dítě potřebuje přítomnost matky stejně, jako potřebuje její výživu. Při ekologickém kojení je tato biologická sounáležitost evidentní. Navíc tento způsob péče o dítě dává matce pocit ocenění. Je pro své dítě nesmírně důležitá, a dítě se vzrušeně pohybuje,

Čítať ďalej


Zažaté sviece na adventnom venci nech rozsvietia aj Vaše srdcia a pripravia sa na príchod malého Ježiška. Stíšme sa v tomto tichu a privítajme nášho Kráľa. Nech Betlehemské Dieťa prinesie a rozmnoží pokoj, radosť, lásku a porozumenie vo Vašich srdciach. Nech Vaše srdcia horia ohňom Jeho večnej pravdy a Lásky.

Prajeme Vám všetkým pokojné a milosťou naplnené Vianočné sviatky. V Novom roku 2014 veľa Božieho požehnania, aby ste dokázali ísť v ústrety Pravde, Čistote a Láske. K tomu nech Vám aj nám pomáha modlitba pripisovaná sv.Františkovi:

 

Pane, urob ma nástrojom svojho pokoja.

 

Daj, aby som vnášal lásku, kde panuje nenávisť;
odpustenie,

Čítať ďalej


S dovolením pisateľky zverejňujeme jej slová, ktoré vnímame ako vianočný darček pre Ligu na povzbudenie všetkým, ktorí sa aktívne podieľajú na podpore činnosti LPP:

Boh vám žehnaj za všetko, čo robíte pre druhých. V poslednej dobe sa dosť často diskutuje o sexuálnej výchove na školách. Pamätám sa, ako som sa zúčastnila vašej prednášky, keď som mala 18 rokov. Veci, o ktorých ste vraveli, sa mi vtedy zdali pre mňa zbytočné, pretože som sa cítila mladá. Do manželstva bolo ďaleko a iný zmysel PPR som vtedy nevidela. (Prednáška bola súčasťou programu Animátorskej školy). Keď som svoju námietku vyslovila nahlas, spýtali ste sa ma, koľko mám rokov. Povedali ste mi, že

Čítať ďalej


cyklus98.jpg
Tabulka je 3. záznamem této ženy a ukazuje, že ještě některé věci nepochopila. Měla by pozorovat a zaznamenávat hlen hned po ukončení menstruace, nejpozději však od 6. dne. Nedělala to, a proto 6. den neví, zda je podle zkušenosti lékařů ještě v I. fázi. Během I. a II. fáze je důležité pozorovat hlen pečlivě. Pro tuto ženu by to bylo ještě důležitější, protože zřejmě ještě neumí rozeznat různé druhy hlenu. Označuje všechno jako „H“ (hlen). Považovala 17.den za vrchol, protože pozorovala největší množství hlenu. Množství však není podstatné; podstatná je změna od víceplodného na méněplodný typ. Když nelze rozeznat druhy hlenu, je vrcholným dnem poslední den jeho

Čítať ďalej

 
 
 
 
Poradňa
V poradni LPP vám ponúkame poradenstvo odborníkov ako aj overené skúsenosti zo života.
Uvádzané informácie verne prezentujú výsledky výskumov a odborných štúdií, avšak nemôžu a ani nechcú nahradiť lekárske vyšetrenie. Liga pár páru, prevádzkujúca túto webstránku, nemôže vziať na seba medicínsku ani právnu zodpovednosť za používanie uvádzaných odporúčaní.
Prejsť do poradne
 
 
 
Partneri
zachejsk
vyveska banner
Podporujeme sa