V stredu 29.12. úspešne ukončili svoju prípravu na lektorov Ligy pár páru manželia Jozef a Petra Naňovci záverečným on-line osobným pohovorom s Jozefom Predáčom, odborným garantom Kippley-Prem školy STM a s Máriou Schindlerovou, odbornou garantkou za oblasť katolíckej sexuálnej morálky. Pri riešení konkrétnych situácií, ktoré v minulosti prišli do internetových poradní Ligy, preukázali svoje vedomosti a tešíme sa, že už v tomto roku sa zapoja do služby LPP. Rozhovor s nimi pripravila Mária Schindlerová.

150.7

Predstavte sa nám: ako dlho ste manželia, kde bývate a pracujete? 
Sme manželia Jozef "Joffo" a Petra Naňovci, obaja sme rodení Trnavčania. Spoznali sme sa už ako deti v saleziánskom stredisku na Kopánke. Peti sa Joffo páčil už odmala. Dali sme sa však dokopy až počas vysokej školy a zobrali  sa na jeseň 2019. Našou spoločnou záľubou je architektúra a stavebníctvo, čomu sa aj obaja profesionálne venujeme. Peťa vytvára prvotné návrhy a dizajn, Joffo rieši technickú stránku veci. Aj práve kvôli  pracovným možnostiam sme zostali žiť v Bratislave. Tá sa nám síce páči, sme tu spokojní, no srdcom sme praví Trnafčané.

Čo bolo motiváciou, aby ste sa stali lektormi v LPP?
Po tom, ako sme odišli z Trnavy a prestali sme sa venovať animátorstvu, hľadali sme svoju ďalšiu náplň a sebarealizáciu. Absolvovali sme kurz STM, ktorý nás oslovil natoľko, že sme sa rozhodli venovať sa tejto téme viac a pustili sme sa do kurzu lektorstva.

Ako sa to stane, že mladý sympatický pár sa rozhodne ísť touto nepopulárnou cestou?
Praktizovanie STM bolo pre nás v podstate len bezprostredným nadviazaním na naše prežívanie kresťanstva. Obaja pochádzame z kresťanských rodín a vidíme v ňom zmysel aj v dnešnej dobe. V širšom okolívidíme, že mladí ľudia dnes hľadajú prirodzenejšie spôsoby života.

Museli ste zvládnuť nejaké výzvy v spoločnom zlaďovaní postojov?
Samozrejme, že aj pre nás je niekedy ťažké žiť to, čo pokladáme za správne. Raz je to ťažšie pre jedného, inokedy zase pre druhého. Preto býva nevyhnutné hľadať spoločnú cestu.

Môžete sa pozdieľať aj s tým, aké plány a túžby máte?
Plánov máme veľa :) V budúcnosti plánujeme založiť si rodinu. Premýšľame tiež žiť istý čas v zahraničí a nabrať tak nové skúsenosti.
Petinim tajným snom je skĺbiť rodičovstvo s ďalším vysokoškolským štúdiom a časom si založiť vlastný ateliér.
Joffo túži venovať sa viac hudbe a mať kapelu.

A ešte nejakú myšlienku alebo vaše motto na záver:
Snažíme sa žiť každý deň rozvážne, ale zároveň naplno a s myšlienkou na večnosť.
„When life gives you a lemonade, make lemons. Life will be all like 'Whaaat?!“ Phil Dunphy