Foto Katka a Vili Čurkovci

Katka, mohla by si čitateľom Novín z rodiny LPP predstaviť seba a tvoju rodinku?
   Som manželka a mama. Pred tým, ako som ostala na materskej, pracovala som ako lektorka anglického jazyka. Potom sa nám pred piatimi rokmi narodil Šimon a o 18 mesiacov Eliška. Bývame v Studienke, uprostred hubárskeho raja. Keď je sezóna, len vybehneme kúsok za dom, kde máme les, a môžeme zbierať. Okrem cykloturistiky, ktorá je naším spoločným koníčkom, máme ešte jeden spoločný projekt - chováme včielky. Máme sedem včelstiev, môj manžel Vili robí technické zázemie, ja sa venujem priamo starostlivosti o včelstvá a naše deti baví hlavne medobranie.
   Pochádzam z Malaciek, z rodiny, ktorá sa nikdy k veriacim nehlásila. Pokrstená som bola pred deviatimi rokmi, v životnej situácii, keď sme ako rodina prežívali veľmi ťažké obdobie. A odvtedy nás Pán Boh sprevádza a každodennými milosťami a zázrakmi nám ukazuje, ako veľmi nás miluje.

Odkedy si sa začala zaujímať o prirodzené plánovanie rodičovstva?
   Vždy ma zaujímala biológia človeka, rôzne mechanizmy, ktoré v tele fungujú. Pri prirodzenom plánovaní rodičovstva treba tieto veci poznať a skvelé na tom je, že človek nepotrebuje žiadne špeciálne vybavenie, len citlivo sledovať jednotlivé príznaky. Čo je však dôležité povedať je to, že ako človek, ktorý pred tým vôbec nebol vedený v kresťanskom duchu, pociťovala som veľký hendikep v znalostiach, ktoré „by mal“ veriaci človek vedieť a začala som pátrať. A zistila som, že plánovanie rodičovstva má ďalší úžasný rozmer – ten duchovný. Že to nie je len o tabuľkách, teplomeroch, kedy môžeme a kedy nie, ale aj o radosti manželského života v súlade s Božím plánom.

Pamätáš si, kedy si prvýkrát zaregistrovala, že existuje nejaká Liga pár páru?
  Keď sme absolvovali predmanželskú prípravu v bratislavskom UPC-čku. A potom som si Ligu aj vygúglila a surfovala na ich stránke, že čo sú vlastne zač :-)

Základný kurz STM si absolvovala spolu so svojím manželom pred tromi rokmi. Aké sú vaše osobné skúsenosti s PPR?
   Začiatky boli trochu chaotické, ale to je asi normálne. Postupne sa z pozorovania jednotlivých príznakov stala rutina a teraz je to pre nás ako samozrejmá súčasť nášho každodenného fungovania.
  Nedávno sme si museli prejsť aj skúškou niekoľkomesačnej úplnej zdržanlivosti, keďže som pred pár mesiacmi podstúpila gynekologickú operáciu. Všetko dobre dopadlo, ale súčasťou liečby bolo aj následné niekoľkomesačné užívanie hormonálnej antikoncepcie. Keďže vieme, že pri HA nie je vylúčené, že môže prísť k ovulácii a zároveň môže spôsobiť ukončenie života dieťatka, ak by sme ho počali, tak nám neostalo nič iné, len počkať, dokiaľ ju už nebudem musieť užívať.
  Musím povedať, že to bolo náročné obdobie, nezrovnateľné s niekoľkými dňami zdržanlivosti v plodnom období, ale aj táto skúsenosť mi pomohla viac pochopiť ľudí, ktorí so zdržanlivosťou majú ťažkosti a z rôznych dôvodov si musia odopierať manželské spojenie. Na druhej strane nás táto situácia presvedčila, že aj dlhá zdržanlivosť sa dá zvládnuť. Blízkosť a pozornosť sme si prejavovali rôznymi inými spôsobmi a naučili sme sa tak situáciu zvládnuť.

Čo bolo pre teba impulzom, aby si sa neuspokojila len s tým, že STM sama vieš používať, ale aby si sa rozhodla absolvovať aj vzdelávaciu nadstavbu pre budúcich lektorov STM?
   Mala som pocit, že by bolo fajn, keby sa o PPR dozvedelo čo najviac ľudí, ktorí možno podobne ako ja kedysi nevedia, že existuje aj takáto možnosť. Tiež som si tak hovorila, Bože, veď aj ja by som chcela nejakým spôsobom prispieť k tomuto zmysluplnému spoločenstvu. A práve možnosť stať sa lektorkou STM som videla ako tú cestu.

Príprava lektorov Ligy trvá zvyčajne 12–18 mesiacov. Ako si ju vnímala, odborne, ľudsky?
   Obdobie prípravy bolo zároveň aj obdobím, keď sme sa učili orientovať sa vo vlastných tabuľkách, takže bolo určite prínosom :-) Som veľmi vďačná, že Predáčovi, že bol ochotný kedykoľvek vysvetliť mi rôzne nejasnosti a prispôsobiť sa mi v termínoch konzultácií, aj keď to muselo byť pre neho náročné. Vili, môj manžel, sa nemohol pre pracovnú vyťaženosť na tomto kurze zúčastniť, ale celý čas ma podporoval – keď som nevedela odpovedať na niektoré otázky, vždy som to konzultovala práve s ním, a keby práve on neuspával našich drobcov, tak by som kurz asi ani nedokončila. Väčšinou som sa totiž „učila“ práve večer. A som mu veľmi vďačná, že je PPR otvorený – aj keď pochádza z veriacej rodiny, bola to pre neho novinka. Musel sa teda musel učiť všetko aj on, no ani raz nezaváhal a od začiatku to bral ako jedinú možnosť manželského súžitia.

Každý rozhovor má svoj koniec. Tvoja bodka za rozhovorom?
    S Vilim sme vďační, že sme sa stali súčasťou rodiny LPP. A chceli by sme povzbudiť aj ostatných, pre ktorých je žitie manželskej čistoty výzvou a ktorí možno majú pocit, že to je nad ich sily. Na začiatku má človek pocit, že je to náročné, ale s narastajúcimi skúsenosťami a Božou pomocou sa to dá zvládnuť. Nakoniec zistíte, že PPR je už vašou každodennou súčasťou.
   My sme si tiež prešli cestu od bodu 0 až tam, kde sme dnes, a ešte máme dlhú cestu pred sebou. Ale žiť manželstvo podľa PPR znamená žiť ho v jednote s Pánom Bohom, so sľubom, ktorý sme sebe a jemu dali pred oltárom. Je to životný štýl, ktorý sme si ako kresťanskí manželia zvolili a s vďakou ho žijeme.