Na kurz sa môžete prihlásiť vyplnením prihlášky.

On-line kurz STM zameraný na pomoc pri dosiahnutí tehotenstva tvoria dve na seba nadväzujúce stretnutia z ktorých každé trvá cca 2 hodiny.

Obsahom prvého stretnutia kurzu je:

  • vysvetlenie fyziologických zákonitostí ľudskej plodnosti a priebeh menštruačného cyklu ženy
  • vysvetlenie vplyvu ženských hormónov menštruačného cyklu na zmeny jednotlivých príznakov plodnosti (bazálnej teploty, hlienu krčka maternice, a krčka maternice) v priebehu menštruačného cyklu ženy
  • pozorovanie, zaznamenávanie a vyhodnocovanie príznakov plodnosti
  • určenie plodného optima v cykle
  • individuálne poradenstvo

Obsahom druhého stretnutia kurzu je:

  • "Mýtus 28 dňového cyklu "
  • najčastejšie príčiny neúspešnej snahy o dosiahnutie tehotenstva a svojpomocné stratégie
  • (ne)plodnosť na strane muža
  • morálno-etický rozmer snahy o dosiahnutie počatia
  • individuálne poradenstvo

Organizačné záležitosti a administrácia

Na kurz je potrebné prihlásiť sa najneskôr 10 dní PRED začiatkom jeho konania (výnimčone do dátumu uverejnenom na facebooku LPP). Lektorský pár kurzu vás bude obratom kontaktovať.

KURZOVNÉ

Účastník kurzu dostane na poštovú adresu, ktorú uvedie v prihláške pracovné a vzdelávacie materiály, ktorých súčasťou sú:
Príručka STM https://www.lpp.sk/ponuka/produkt/7-prirucka-stm-ppr a knižka Plodnosť, cykly a výživa – svojpomocné stratégie  na úpravu cyklov (https://www.lpp.sk/ponuka/produkt/8-plodnost-cykly-a-vyziva-svojpomocne-strategie-na-upravu-cyklov ).
Výška kurzovného na celý kurz a pár zahŕňajúca obe publikácie  je 40,00 € (na pár alebo jednotlivca, ak sa kurzu bude zúčastňovať sám) + poštovné. V prípade, že prihlásený účastník kurzu tieto publikácie má, nebudú mu posielané a kurzovné bude znížené o sumu 10€ za každú publikáciu. Kurzovné sa platí až po I. stretnutí kurzu, keďže to je bezplatné a ani neviaže účastníkov v kurze pokračovať. Ak sa tak rozhodnú je možné publikácie vrátiť alebo zaslať na äúčet LPP  10,00€ resp. 20,00€ podľ atoho, či s pracovnými materiálmi bola poslaná len jedna alebo dve publikácie.

TECHNICKÉ zabezpečenie

On-line kurz bude prenášaný cez bezplatnú softvérovú aplikáciu pre videokonferencie ZOOM, ktorú si každý účastník kurzu bude musieť pred samotným kurzom do svojho počítača nainštalovať. Vzhľadom na veľkosť obrazu prosíme, aby účastníci používali počítače alebo väčšie tablety (nie mobily) a mali k dispozícii funkčný mikrofón a kameru ( či už externe alebo zabudované), aby mohla prebiehať komunikácia medzi lektormi a účastníkmi. 

V prípade potreby kontaktujte ústredie Ligy pár páru: 0908722055 a/alebo mailom na

Tešíme sa na stretnutie s vami !