S prvým tohtoročným číslom Novín z rodiny prinášame aj novú rubriku: Kto sme?

V jednom z predchádzajúcich čísel nášho bulletinu bolo svedectvo manželov z Ameriky, ktorí sa zriekli antikoncepcie a začali žiť svoj sexuálny život v rytme cyklu ženy. Okrem iného uviedli, že mali pochybnosti, či zvládnu takto žiť. Učiteľský pár na kurze, ktorý absolvovali, sa im totiž zdal bezproblémový, skoro až dokonalý, čo oni o sebe povedať nemohli. S niečím podobným sa stretávame aj my tu na Slovensku, či už pri rozhovoroch po kurzoch alebo pri mailovej korešpodencii, keď sprevádzame nejaký pár. Preto sme sa rozhodli, že sa vám, čitateľom našich Novín, bližšie predstavíme v tomto i v ďalších číslach Novín z rodiny LPP.
Kto vlastne sme, my, lektorské páry (ktoré robia kurzy) a poradcovia LPP ?
Nie sme iní ako ostatní, sme úplne obyčajní ľudia, ktorí majú svoje radosti i starosti. Možno nás stretáte na ulici, v rade pri pokladni, vo vlaku či na cestách alebo pri vybavovaní hypotéky v banke. 
Chceli sme, aby ste nás trošku viac spoznali. Čo bolo impulzom, aby sme v sobotu alebo v niektorý večer naložili do auta dataprojektor, plátno a šli k vám – do farnosti alebo na kurz, či sadli za počítač a odpovedali na vaše otázky? Čím žijeme, čo nás napĺňa a čo robí starosti? Prečo si robíme prácu, keď by sme mohli niečo urobiť doma alebo len tak mať voľno? Prečo sme sa dali na túto službu, v ktorej ideme „s kožou na trh“, zdieľame sa s vami o svojich manželských skúsenostiach a riskujeme i to, že nás ľudia označia za nenormálnych, konzervatívnych a fanatikov? 

Jozef (Dodo) a Simonka Predáčovci

 30.apríla 1988 sme si sľúbili lásku a vernosť a začali písať náš spoločný životný príbeh. S Ligou pár páru sme sa prvý krát dostali do kontaktu na jeseň r.1992, kedy sme sa zúčastnili kurzu STM. Robil ho v Zlatých Moravciach David Prentis a nás zaujalo, že prirodzené metódy nám predstavil nielen ako metódu na  predchádzanie tehotenstvu alebo pomoc na dosiahnutie tehotenstva, ale život v rytme cyklu ženy dal do kontextu manželskej lásky. Sami sme boli (a sme) spokojní a obohatení týmto životným štýlom. K našim dvom dcéram Márii a Simonke, ktoré sme už mali keď sme sa zúčastnili kurzu, pribudli postupne Adam, Karolínka a Damián. Plánovali sme ich s odstupom dvoch-troch rokov, tak, aby Simonka neprišla o materskú zo svojho pôvodného zamestnania v Bratislave. Náš najmladší Damián prišiel do našej rodiny s odstupom štyri a pol roka, keďže sme mali pocit, že naša rodina ešte nie je kompletná a niekto nám v nej ešte chýba. Naše nadšenie po Davidovom kurze na ktorom sme sa zúčastnili prerástlo do rozhodnutia nechať sa odborne vyškoliť a deliť sa s našimi poznatkami a skúsenosťami aj s inými. 

31.októbra 1994 sme sa stali 1056 certifikovaným učiteľským párom celosvetovo pôsobiacej medzinárodnej organizácie The Couple to Couple League International (CCLI) venujúcej sa šíreniu symptotermálnej metódy (STM) prirodzeného plánovania rodičovstva podľa Kippley-Prem školy STM. Začali sme robiť kurzy pre našich priateľov a známych a postupne sme odbremeňovali Davida Prentisa, ktorý dovtedy chodil na Slovensko robiť kurzy až z Kladna, kde býva. S cieľom navzájom sa povzbudzovať, vymieňať si skúsenosti a robiť osvetu v spoločnosti sme založili Ligu pár páru, ktorá spočiatku pôsobila ako národná pobočka Medzinárodnej organizácie CCLI a po organizačných zmenách v materskej organizácii sa pretransformovala do občianskeho združenia, ktorého sme štatutármi.

Okrem lektorovania základného kurzu LPP - Plodnosť nie je problém, ale dar  sa venujeme nasledovným špecifickejším osvetovo-vzdelávacím aktivitám: 

 • robíme jednorazové prednášky venujúce sa plodnosti, sexualite, budovaniu emocionálnej intimity, antikoncepcii a PPR :   
  • Katolícke manželstvo za dverami spálne
  • Život v rytme cyklu versus antikoncepcia
  • Budovanie emocionálnej intimity a komunikácia v manželstve
  • Plodnosť po štyridsiatke a budovanie manželskej intimity v zrelom veku
  •  Vzťahová výchova  
  • Dojčenie a Zlatá hodinka (Simonka)
 • robíme jednorazové prednášky na stredných školách a pre birmovancov
  •   Stvorení pre lásku, stvorení pre život
  •  Antikoncepcia? Ďakujem, nemám záujem !

 • angažujeme sa ako animátorský alebo lektorský pár pri kurzovej alebo klasickej farskej príprave snúbencov. 

Popri vzdelávacej lektorskej práci zabezpečujeme administráciu a fungovanie ústredia Ligy pár páru.  Simonka  robí osobné, telefonické aj mailové poradenstvo týkajúce sa dojčenia, návratu plodnosti po pôrode a robí poradkyňu dojčenia. Jozef školí páry a jednotlivcov, ktorí majú záujem angažovať sa v LPP ako učiteľský pár alebo poradcovia a venuje sa PR a fundreisingu pre LPP. Viac o našej motivácii a pôsobení v LPP si môžete prečítať v rozhovore pre portál Postoy.sk a cesta +

Predáčovci2 zmenšené    (september 2011)